Kina smanjuje emisije koje su jednake ukupnim emisijama Velike Britanije za nešto više od četiri mjeseca u 2015. godini

Kina smanjuje emisije koje su jednake ukupnim emisijama Velike Britanije za nešto više od četiri mjeseca u 2015. godini

Emisije Kine su u značajnom padu, iako je ova država najveći potrošač uglja na svijetu, počinje da smanjuje koriptenje fosilnih goriva brže nego bilo koja druga država na svijetu. Službeni podaci pokazuju da je Kina smanjila svoje emisije u prva četiri mjeseca 2015. godine za onoliko koliko je Velika Britanija emitovala u istom periodu, prema

Emisije Kine su u značajnom padu, iako je ova država najveći potrošač uglja na svijetu, počinje da smanjuje koriptenje fosilnih goriva brže nego bilo koja druga država na svijetu.

Službeni podaci pokazuju da je Kina smanjila svoje emisije u prva četiri mjeseca 2015. godine za onoliko koliko je Velika Britanija emitovala u istom periodu, prema analizi Greenpeace Energydesk platforme.

U ovoj analizi piše da je potrošnja uglja u Kini pala za gotovo 8% od početka godine do kraja aprila, a emisije ugljen-dioksida su pale za 5% u odnosu na isti period 2014. godine.

Podaci za mjesec april pokazuju da je potrošnja uglja manja za 7,4% u odnosu na prethodnu godinu i daljni padovi korištenja fosilnih goriva u Kini će se dešavati jer kineska vlada donosi nove propise o životnoj sredini i povećava ulaganja u obnovljive izvore energije iako je ova država do sada uložila najviše u “žčiste” tehnologije.

Prema Energydesk-u značajno smanjenje emisija, koje se vidi nakon prva četiri mjeseca, će biti još značajnije do kraja 2015. godine i to bi trebalo biti najveće smanjenje emisija ugljen-dioksida jedne države u odnosu na prethodnu godinu.

John Sauven, izvršni direktor Greenpeace Velike Britanije, rekao je kako druge države trebaju da imaju ciljeve kao Kina i da ulažu u obnovljive izvore energije kao što to radi ova država.

“žKroz historiju se Kina koristila kao izgovor da se ne treba djelovati na klimatske promjene, a sada Kina svima treba biti primjer kako i zašto se treba djelovati na klimatske promjene”, dodao je John Sauven.

“žJedan dio ovog pada emisija može biti uzrokovan i sporim rastom BDP-a, ali većina toga je naravno akcija kineske vlade da se smanji upotreba uglja i da se izvrši rebalans ekonomije. Smanjenje emisija u Kini je prevovremena poruka ostatku svijeta prije klimatskih razgovora UN-a u Parizu u decembru 2015. godine.”

Velika ulaganja u obnovljive izvore energije doprinose i većim smanjenjima emisija. Bosna i Hercegovina ima potencijal i otvorena vrata za smanjenje, pitanje je samo kada će se početi na tome raditi.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply