Naučnici uspjeli pretvoriti nuklearni otpad u super efikasne baterije + video

Naučnici uspjeli pretvoriti nuklearni otpad u super efikasne baterije + video

Naučnici su otkrili kako da iskoriste nuklearni otpad kao izvor energije, pretvaranjem radioaktivnih gasova u umjetne dijamante koji se mogu koristiti kao baterije. Ovi dijamanti, koji su u mogućnosti da stvaraju svoje električne struje, potencijalno mogu pružiti izvor napajanja za hiljade godina, zbog dugogodišnjeg poluraspada radioaktivne tvari od koje su napravljeni.

“Nema pokretnih dijelova, bez štetnih emisija, i bez održavanja, samo direktno generisanje električne energije”, kaže geohemičar Tom Scott sa Univerziteta u Bristolu u Velikoj Britaniji.

“Zatvaranjem radioaktivnog materijala unutar dijamanata pretvaramo dugoročni problem nuklearnog otpada u nuklearni pogon- baterije i dugoročno snabdijevanje čistom energijom.”

Scottov tim je do sada pokazao prototip dijamant baterije koja koristi nestabilan izotop nikla (nikal-63) kao izvor zračenja.

Nikl 63 ima poluživot od oko 100 godina, što znači da prototip uređaj bi i za 100 godina držao oko 50 posto svog kapaciteta.

Ali, naučnici kažu da postoji još bolji izvor sa kojim bi mogli raditi i da bi to moglo pružiti rješenje za britanske masivne zalihe nuklearnog otpada.

Prva generacija Magnox nuklearnih reaktora u Velikoj Britaniji proizvedene tokom 1950-ih do 1970-ih godina koristi grafit blokove da pomognu održavanje nuklearne reakcije, ali tehnika dolazi po cijeni.

Tokom procesa, grafit blokovi postaju radioaktivni, stvarajući nestabilan izotop ugljika, ugljen-14.

Posljednji od ovih Magnox reaktora je penzionisan 2015. godine, ali nakon decenija nuklearne energije, ima jako puno otpada s gotovo 95.000 tona ovih grafitnih blokova koji treba da se sigurno čuvaju i prate dok god su radioaktivni.

A to bi moglo biti prilično dugo vremena, s obzirom da ugljen-14 ima poluživot od oko 5.730 godina.

Iako to znači da se ugljen-14 čuvaju izuzetno dugo, to također znači da bi materijal mogao biti korišten za nevjerojatno dugotrajne baterije – ako se može reprogramirat u dijamant strukturu, kao što je tim uradio sa nikl-63.

“Carbon-14 je izabran kao izvorni materijal, jer emituje zračenje kratkog dometa, koja brzo upijaju bilo koji čvrsti materijali”, kaže jedan od istraživača, Neil Fox.

“Time bi se materijal opasan za uzimanje ili dodirivanje ​​golom kožom sigurno zadržao u dijamantu iz kojeg kratko dometno zračenje ne može pobjeći. U stvari, dijamant je najčvršća supstanca poznata čovjeku, ne postoji doslovno ništa što smo mogli koristiti da bi imali veću zaštitu. ”

Tim je detalje njihovog rada podjelio na “Ideje promijeniti svijet” predavanju na univerzitetu u Bristolu prošle sedmice, ali još nisu objavili svoja istraživanja, tako da ćemo morati pričekati da bismo saznali kako održive njihove ugljen-14 baterije zaista mogu biti.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply