Njemačka: 50% energije iz solarnih izvora

Njemačka: 50%  energije iz solarnih izvora

Prema izvještaju Reuters-a Njemačka je prošlog vikenda ostvarila svjetski rekord dostigavši 50% električne energije iz solarnih izvora. U petak i subotu (08. i 09. juni 2012.), u Njemačkoj se proizvodilo 22 GW solarne energije po satu, što je ekvivalent 20 prosječnih nuklearnih elektrana. Trenutno Njemačka ima instalirane solarne kapacitete od 26 GW,  nakon što je u prošloj

Prema izvještaju Reuters-a Njemačka je prošlog vikenda ostvarila svjetski rekord dostigavši 50% električne energije iz solarnih izvora.

U petak i subotu (08. i 09. juni 2012.), u Njemačkoj se proizvodilo 22 GW solarne energije po satu, što je ekvivalent 20 prosječnih nuklearnih elektrana.

Trenutno Njemačka ima instalirane solarne kapacitete od 26 GW,  nakon što je u prošloj godini instalirano 7,5 GW a samo u prvom kvartalu ove godine dodatnih  1,8 GW.

Njemačka danas preuzima oko 4% ukupne električne energije iz solarnih izvora što doprinosi u ukupno  20% energije u zemlji iz obnovljivih izvora.

Međutim, da bi postala zemlja sa najvećim solarnim kapacitetom na svijetu, Njemačka je do sada investirala oko 260 milijardi $, što je 8%  BDP-a da bi se transformisala energetska infrastruktura, instalirali novi dijelovi prenosne mreže i modernizirali postojeći energetski objekti  kako bi sistem mogao prihvatiti više energije iz obnovljivih izvora.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu