Njemačka daje 25 milijardi eura za obnovljive izvore energije

Njemačka daje 25 milijardi eura za obnovljive izvore energije

Distributeri električne energije u Njemačkoj po zakonu moraju kupiti energiju iz obnovljivih izvora i pustiti je u mrežu prije nego potrošačima pošalju struju iz konvencionalnih izvora. Mnoge države najavljuju snažnije uvođenje obnovljivih izvora energije, ali rijetke se po uspjehu na tom području mogu mjeriti s Njemačkom. Ta država dobar dio uspjeha duguje svojem zakonodavstvu. Naime, glavni je

Distributeri električne energije u Njemačkoj po zakonu moraju kupiti energiju iz obnovljivih izvora i pustiti je u mrežu prije nego potrošačima pošalju struju iz konvencionalnih izvora.

Mnoge države najavljuju snažnije uvođenje obnovljivih izvora energije, ali rijetke se po uspjehu na tom području mogu mjeriti s Njemačkom. Ta država dobar dio uspjeha duguje svojem zakonodavstvu.

Naime, glavni je propis njemačkoga zakonodavstva na području energetike Zakon o obnovljivim izvorima energije (EEG) prvi put usvojen 2000. godine. EEG se pokazao iznimno uspješnim za opsežnu integraciju obnovljivih izvora energije u raznoliku energetsku ponudu Njemačke te je istodobno ojačao vodeći položaj Njemačke na tržištu ekološki prihvatljivih tehnologija.

Kako djeluje zakon

Zakonodavstvo nalaže distributerima da prije nego što u mrežu puste električnu energiju dobivenu iz konvencionalnih izvora energije kupe određene količine električne energije dobivene iz obnovljivih izvora. Tako su ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije zaštićena zajamčenom, tzv. “žfeed-in”, tarifom, koja je fiksna u razdoblju od 20 godina, piše Zelena zona.

Istodobno, povremeno smanjivanje tarifa od graditelja postrojenja zahtijeva sustavne inovacije i smanjivanje troškova. Siguran poželjan povrat potiče izgradnju većeg broja postrojenja, čime se još više širi tržište zelenih tehnologija i inovacije. Inicijalni proces oslobođen birokracije i transparentna administracija omogućuju učinkovitost EEG-a.

Među ostalim inicijativama kojima se promiče uporaba obnovljivih izvora energije u Njemačkoj svakako je usvajanje Zakona o kvotama za biogoriva 2006. i Zakona o proizvodnji topline iz obnovljivih izvora energije (EEWärmeG) 2009. Grijanje čini više od polovine potrošnje energije u Njemačkoj, a postotak topline proizvedene iz obnovljivih izvora još se uvijek bilježi jednoznamenkastim brojem. Cilj je Zakona o proizvodnji topline iz obnovljivih izvora energije povećanje tog postotka na 14 posto do 2020. godine.

Svjetski lider

Zakonodavstvo nalaže integriranje proizvodnje topline iz obnovljivih izvora energije u nove objekte ili kogeneraciju te primjenu dodatnih mjera uštede energije.

Njemačka je tako postala vodeća zemlja u svijetu na području obnovljivih izvora energije, a planira se gotovo 18 posto udjela obnovljivih izvora energije u cjelokupnoj potrošnji do 2020. i 60 posto do 2050.

Trenutačno se 20 posto potrošnje električne energije dobiva iz obnovljivih izvora, što predstavlja tržište s ukupnim prometom većim od 25 milijardi eura. Osim toga, gotovo isti iznos ulaže se u postrojenja za obnovljive izvore energije.

Izazovi s kojima se još potrebno suočiti jesu integracija električne energije proizvedene u samostalnom ekološkom postrojenju u energetsku mrežu te pitanje skladištenja proizvedene energije. Učinkovite tehnologije skladištenja energije ključne su za održivu opskrbu energijom iz obnovljivih izvora.

Mnogobrojne studije predviđaju znatan višak energije dobivene iz obnovljivih izvora nakon 2025. Očuvanjem toga viška moguće je nadoknaditi manjkove tijekom sezonskih razdoblja s nedostatkom vjetra i sunca za proizvodnju energije.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply