Njemačka je proteklog vikenda 74% svojih potreba za električnom energijom dobila iz obnovljivih izvora energije

Njemačka je proteklog vikenda 74% svojih potreba za električnom energijom dobila iz obnovljivih izvora energije

U 2011. godini, bavarsko poljoprivredno selo je dospjelo na svjetske naslovnice nakon što su proizveli 321% više energije od vlastitih potreba. Danas, Njemačka pokazuje da je i dalje vodeća zemlja u svijetu po proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Proteklog vikenda su  proizveli 74% od svoje ukupne energije iz obnovljivih izvora. Prema njemačkom think tanku Agora Energiewende, njemačka potrošnja

U 2011. godini, bavarsko poljoprivredno selo je dospjelo na svjetske naslovnice nakon što su proizveli 321% više energije od vlastitih potreba.

Danas, Njemačka pokazuje da je i dalje vodeća zemlja u svijetu po proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.
Proteklog vikenda su  proizveli 74% od svoje ukupne energije iz obnovljivih izvora.

Prema njemačkom think tanku Agora Energiewende, njemačka potrošnja energije je dostigla novi rekord u nedjelju
kada su vjetroenergija, solarna energija, energija biomase i hidroenergija proizvele veliku većinu energije u državi. Agora navodi da je zajednički doprinos obnovljivih izvora iznosio 43.54 gigavata između 12:00 i 13:00 sati 17. maja 2014. godine, što predstavlja oko tri četvrtine od ukupne potrošnje energije ove zemlje.

Agora Energiewende je napominje da je tehnička ograničenost nekih generatora i njihova nesposobnost da se sami isključe u određeno vrijeme dovela do rekordne proizvodnje viška u iznosu od 10 gigavata, koji je izvezen u susjedne zemlje.

Njemačka je uvijek bila među svjetskim liderima u solarnoj energiji tako je i ovog vikenda bila izuzetak sa proizvodnjom od 15,2 gigavata u peak-u. Vjetroenergija proizvela je 21 gigavat u peak-u dok su fosilna goriva kao što su ugalj i plin proizvele 26 gigavata (iako je to samo polovina normalne proizvodnje!).

Ovo je pozitivan primjer u nadi da ostatak Europe izvuče pouke iz primjera Njemačke i koristiti obnovljive izvore
energije u manje energijski zahtjevnijim danima u sedmici.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply