Njemačka kompanija pravi karbon neutralno dizel gorivo iz obnovljivih izvora energije, vode i ugljen dioksida

Njemačka kompanija pravi karbon neutralno dizel gorivo iz obnovljivih izvora energije, vode i ugljen dioksida

Novosti koje dolaze iz njemačke kompanije Sunfire su jako zanimljive pročitajte u nastavku o čemu se radi. Ova kompanija je, u kooperaciji sa Audijem, napravila postrojenje koje proizvodi visoko kvalitetno dizel gorivo koristeći električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, ugljen dioksida i vode. U ovom postrojenju se prvo voda razdvaja na vodonik i kiseonik pomoći

Novosti koje dolaze iz njemačke kompanije Sunfire su jako zanimljive pročitajte u nastavku o čemu se radi.

Ova kompanija je, u kooperaciji sa Audijem, napravila postrojenje koje proizvodi visoko kvalitetno dizel gorivo koristeći električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, ugljen dioksida i vode. U ovom postrojenju se prvo voda razdvaja na vodonik i kiseonik pomoći elektrolize. Nakon toga se ubacuje ugljen dioksid koji u reakciji sa vodonikom pravi ugljikovodik (gorivo). Svaki korak u procesu energiju dobija iz obnovljivih izvora kao što su solarna energija ili energija vjetra.

Prema timu koji radi na ovim istraživanjima ovo gorivo je bez emisija sumpora i sagorijeva efikasnije od konvencionalnog dizela. Kao plus ovo gorivo se može koristiti u spoju sa postojećim gorivom ili se može koristiti individualno.

Naredni korak koji će kompanija Sunfire napraviti je izgradnja većeg postrojenja da bi se smanjili troškovi. Prema prvim izvještajima proizvodnja jednog litra ovog goriva košta između 1,15 i 1,70 dolara.

S obzirom da je ovo karbon neutralno gorivo i da bi moglo u potpunosti zamijeniti konvencionalni dizel na postojećim vozilima, ovo otkriće bi moglo smanjiti emisije iz sektora transporta i kroz godine spustiti emisije na minimum.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply