Njemačka konvencionalna energija gubi trku od obnovljivih izvora energije

Njemačka konvencionalna energija gubi trku od obnovljivih izvora energije

Sjeverna Rhine-Westphalia, njemačka pokrajina u kojoj su smještene komunalije RWE AG i EON SE i u kojoj je instalisana jedna trećina njemačkih konvencionalnih energijskih kapaciteta, gubi svoj status liderske pokrajine u Njemačkoj jer vjetroelektrane i solarne elektrane počinju da zamijenjuju konvencionalne izvore energije. Prošle godine u zapadnoj pokrajini su morali da snose najveće doplate za obnovljive izvore

Sjeverna Rhine-Westphalia, njemačka pokrajina u kojoj su smještene komunalije RWE AG i EON SE i u kojoj je instalisana jedna trećina njemačkih konvencionalnih energijskih kapaciteta, gubi svoj status liderske pokrajine u Njemačkoj jer vjetroelektrane i solarne elektrane počinju da zamijenjuju konvencionalne izvore energije.

Prošle godine u zapadnoj pokrajini su morali da snose najveće doplate za obnovljive izvore energije na cijene električne energije u iznosu od 3,1 milijardi eura prema lobiju BDEW-a. Najveći dobitnik je bila pokrajina Brandenburg na istoku sa pozitivnim balansom u iznosu od 838 miliona eura. Ovo znači da pokrajina Rhine-Westphalia daje više novca za razvoj solarne i vjetro energije od bilo koje druge pokrajine u Njemačkoj. Potrošači električne energije u Njemačkoj moraju plaćati subvencije za obnovljive izvore kroz svoje račune za struju u iznosu od 6,17 euro centi po kiloWatt-satu za podršku razvoja energije vjetra,
solarne energije i biomase.

Zapošljavanje u sjvernoj Rhine-Westphalia je počelo da pati. RWE, najveći proizvođač energije u Njemačkoj, smanjio je broj zaposlenih na 11.000 dok je EON, najveća komunalija u Njemačkoj smanjila broj radnih mjesta za 26.000 kroz četiri godine
do 2014. godine. EON je napravio radikalne korake u novembru 2014. godine najavljujući da se razdvaja na dva ogranka i da se fokusira na obnovljive izvore energije, te da se suoči sa novitetima u energetskom sektoru koji je već duže vrijeme pogođen slabijom potražnoj energije, niskim cijenama električne energije i veliki skok u cijenama obnovljivih izvora koji i dalje zamijenjuju elektrane na gas i ugalj.

Njemačka ima cilj da poveća udio obnovljivih izvora u finalnoj proizvodnji električne energije na 40-45% do 2025. godine, na 55-60% do 2035. godine, a do 2022. godine žele u potpunosti eliminisati nukelarne elektrane.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply