Njemačka planira mini energetsku uniju

Njemačka planira mini energetsku uniju

Dok su mnoge članice EU skeptične oko planova Europske komisije za uspostavljanje europske energetske unije, Njemačka želi da pruži dobar primjer i osnuje jedinstveno energetsko tržište sa susjedima. Njemačka planira da sporazumom sa susjedima omogući da mini unija funkcioniše po tržišnom modelu, a ne kao tržište kapaciteta od koga EU ne odustaje u planovima za

Dok su mnoge članice EU skeptične oko planova Europske komisije za uspostavljanje europske energetske unije, Njemačka želi da pruži dobar primjer i osnuje jedinstveno energetsko tržište sa susjedima.

Njemačka planira da sporazumom sa susjedima omogući da mini unija funkcioniše po tržišnom modelu, a ne kao tržište kapaciteta od koga EU ne odustaje u planovima za europsku energetsku uniju. Brojne članice EU nisu otvorene za ideju europske energetske unije jer žele da energetsku politiku vode same, a ne da je prenesu na Brisel.

Europska unija namjerava da energetskom unijom spoji 28 evropskih energetskih tržišta kako bi smanjila zavisnost, unaprijedila zaštitu klime, otvorila nova radna mjesta i podstakla ekonomski rast. Riječ je o trenutno jednom od najvećih i najizazovnijih projekata na dnevnom redu EU.

Kao prvi korak prema širem energetskom sporazumu na nivou EU, Njemačka počinje da radi na sporazumu sa susjednim zemljama, uključujući Å vedsku i Norvešku, objavio je državni sekretar za energiju u njemačkom ministarstvu ekonomije Rainer Baake.

“Ako radimo na jedinstvenom tržištu, treba da definišemo zajednička pravila koja će spriječiti nestašice energije u uslovima prekida isporuka”, kazao je Baake na konferenciji u Berlinu 1. juna.

Sporazumom sa susjedima, kako planira Njemačka, omogućile bi se fluktuacije cijena na velikoprodajnom tržištu struje umjesto tržišta kapaciteta. Tako bi cijena za članice mini energetske unije zavisila od tržišta, a ne od korporacija i energetskih lobija.

Ideju tržišta kapaciteta njemačko ministarstvo ekonomije nije podržalo ni u nedavno objavljenom izvještaju “Pilot studija tržišta struje 2015”. Prema tom izvještaju ponuda struje u Njemačkoj i susjednim zemljama ostaće veoma sigurna do 2025.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu