Njemačka podstiče ulaganje u obnovljive izvore u BiH sa oko 400 mil EUR

Njemačka podstiče ulaganje u obnovljive izvore u BiH sa oko 400 mil EUR

Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Christiane Hohmann otvorila je u srijedu u Sarajevu Treći međunarodni sajam o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u BiH RENEXPO i izložbu o temi energetske tranzicije u Njemačkoj (Energiewende).

Izložbom o tranziciji energije predstavljen je jedan od najbitnijih projekata budućnosti za Njemačku. Do 2030. godine Njemačka je odlučila da će pola snabdijevanja dolaziti iz izvora obnovljive energije, a do 2050. godine da će biti prepolovljena potrošnja energije u Njemačkoj.

– Njemačka to čini zato što mi mislimo da je Energiewende ekonomski i ekološki korisna – kazala je ambasadorica Hohmann.

Dodala je da je prvi put u historiji jednoj zemlji s visokom industrijom kao što je to Njemačka pošlo za rukom da smanji izbacivanje potisnih plinova, a da unatoč tome bilježi ekonomski rast.

– “Zeleni rast” je dakle moguć. Energetska tranzicija (Energiewende) može koristiti zapošljavanju, doprinijeti održivom i inkluzivnom rastu i povećati konkurentnost domaćih kompanija – naglasila je Hohmann.

Navela je da Njemačka podržava BiH na njenom putu pojačanog korištenja obnovljive energije i energetske učinkovitosti.

– Vlada Njemačke podržava projekte vjetro i hidroenergije u BiH sa oko 400 mil EUR – istakla je Hohmann.

Glavna tema konferencije o upravljanju otpadom koja se održala u okviru 3. RENEXPO sajma bila je sigurnost upravljanja otpadom i mogućnosti njegovog korištenja u energetske svrhe.

U okviru konferencije predstavljen je i projekat “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji BiH” koji zajednički realizuju Tvornica cementa Kakanj (TCK) i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – program develoPPP u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Zenici i Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH (REZ).

Almir Bajtarević, stručni suradnik Tvornice cementa Kakanj za zaštitu okoliša, pojasnio je da su postrojenja za proizvodnju cementa izvrsno rješenje u okviru održivog ekološki prihvatljivog upravljanja otpadom.

– Saradnjom na ovom polju, odnosno korištenjem prerađenog otpada kao zamjenskog goriva, postižemo veoma značajna smanjenja stakleničkih plinova, smanjenje površina na kojima se odlaže otpad, te smanjenje upotrebe neobnovljivih fosilnih goriva – rekao je Bajtarević.

On je objasnio da se navedeni rezultati mogu postići korištenjem prerađenog komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa i pogonima za proizvodnju energije. Dodao je i da je cilj navedenog projekta stvaranje uslova za preradu komunalnog otpada i proizvodnju goriva iz otpada.

RENEXPO organizira Njemačka sajamska kompanija REECO.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply