Njemačka proizvodnja iz OIE obara rekorde

Njemačka proizvodnja iz OIE obara rekorde

Objavljena je službena statistika za Njemačku proizvodnju električne energije u prvoj polovici 2012., te je prema njoj proizvodnja solarne energije skočila za 47%. Njemačko udruženje za industrije energije i vode (BDEW) je objavilo statistiku za proizvodnju električne energije u prvih šest mjeseci 2012., s tim da je energija vjetra ostala najveći izvor OIE sa 9,2% udjela u potražnji,

Objavljena je službena statistika za Njemačku proizvodnju električne energije u prvoj polovici 2012., te je prema njoj proizvodnja solarne energije skočila za 47%.

Njemačko udruženje za industrije energije i vode (BDEW) je objavilo statistiku za proizvodnju električne energije u prvih šest mjeseci 2012., s tim da je energija vjetra ostala najveći izvor OIE sa 9,2% udjela u potražnji, dok je biomasa druga sa 5,7%. Solarna energija je u godinu dana skočila sa udjela od 3,6% na 5,3%. Ukupno gledano Njemačka je 25% svojih potreba za električnom energijom proizvela iz OIE, što je dosta više od skoro 20% koliko je bilo u cijeloj prošloj godini.

Glavni razlog za porast proizvodnje iz vjetra sa 7,7% prošle godine do 9,2% ove godine su bolji vremenski uvjeti, pošto je u zadnjih 12 mjeseci instalirana snaga skočila za manje od 10%. Å to se tiče fotonaponskih panela tu je situacija drugačija, pošto je u decembru prošle godine, te tokom prva četiri mjeseca ove instalirano oko 5 GW solarnih fotonaponskih sistema. Isto tako se zna, iako još nisu izašle službene statistike, da je tokom juna instalirano oko 1,8 GW solarnih panela što ukupno znači da je tokom zadnjih 12 mjeseci ukupna instalirana snaga fotonaponskih panela skočila za 40%. Ako se ti podatci ostvare, ova godina bi u Njemačkoj ponovno mogla biti rekordna u količini novo instalirane snage fotonaponskih panela.

Ukupna potrošnja energije je pala za 1,4% tokom prva dva kvartala ove godine i to ponajviše zbog manje proizvodnje u industrijama koje troše mnogo električne energije.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu