Njemačka sada proizvodi 28,5% energije iz obnovljivih izvora

Njemačka sada proizvodi 28,5% energije iz obnovljivih izvora

Prema izvještaju koji je objavilo Njemačko Udruženje za Energiju i Vodu (BDEW) Njemačka je postavila novi rekord u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora u prvoj polovini 2014 godine sa proizvodnjom 28,5% ukupno potrošene energije iz obnovljivih izvora isključivo. Istovremeno, izvještaj instituta ISE Fraunhofer za prvu polovinu 2014. godine pokazuje da je kombinovano učešće vjetra, solara, biomase i

Prema izvještaju koji je objavilo Njemačko Udruženje za Energiju i Vodu (BDEW) Njemačka je postavila novi rekord u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora u prvoj polovini 2014 godine sa proizvodnjom 28,5% ukupno potrošene energije iz obnovljivih izvora isključivo.

Istovremeno, izvještaj instituta ISE Fraunhofer za prvu polovinu 2014. godine pokazuje da je kombinovano učešće vjetra, solara, biomase i hidro izvora 30,8% u proizvodnji električne energije ( 81,1 TWh od 263 TWh od ukupno proizvedene električne enrgije).

Industrijska velesila Evrope, Njemačka je u fazi značajne transformacije načina proizvodnje energije u skladu sa nastojanjima da postane zemlja koja će svoje energetske potrebe zadovaljavati isključivo iz solara, vjetra, hidro energije i biomase. Ukupni neto instalirani kapacitet vjetra i solara već je prevazišao proizvodni kapacitet na bazi uglja i gasa u smislu vršne instalisane snage (Giga Wats peak  GWp) iako, obnovljivi izvori zbog nižeg nivoa ukupne proizvodne efikasnosti imaju manje učešće u ukupnoj godišnjoj proizvodnji u poređenju sa neobnovljivim izvorima energije.

U prvoj polovini 2014. godine proizvodnja energije iz vjetra u Njemačkoj je povećana za 21,4% dok su solarni izvori rasli za 27,3%. Biomasa je takođe, imala rekordan porast od 5,2%. Ovi objekti proizveli su u prvoj polovini 2014. godine oko 22 milijarde kWh električne energije.

Na narednom dijagramu prikazane su promjene u ukupnoj prozvodnji energije u prvoj polovini 2014. godine u odnosu na prvu polovinu 2013.

Jedan od odlučujućih faktora za ovakav trend je značajno toplije vrijeme u 2014. godini što je uslovilo da potrošnja gasa u kombinovanim CHP postrojenjima značajno opadne u odnosu na hladnu 2013. godinu. Tom trendu pomoglo je i značajno smanjenje potrošnje gasa u hemijskoj industriji tako da je ukupna potrošnja gasa pala za 7% a potrošnja energije za 5%,  na 268 milijardi kWh u odnosu na 282 milijarde kWh u prvih šest mjeseci 2013. godine.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply