Nova saznanja o potvrdi solarne u hemijsku energiju

Nova saznanja o potvrdi solarne u hemijsku energiju

Grupa istraživača koju predvodi Karlsruheov Institut za tehnologiju (KIT) je otkrio samo osnovu procesa u fotoelektrohemijskim ćelijama koji bi mogli uticati na prebacivanje iz solarne u hemijsku energiju. KIT-ov institut za funkcionalna sučelja (IGF) je proučavao konverzijske procese koristeći fotokatalizatore čija je osnova titanij-oksid a koji se koriste za direktnu konverziju solarne energiju u hemijsku  npr. stvaranje

Grupa istraživača koju predvodi Karlsruheov Institut za tehnologiju (KIT) je otkrio samo osnovu procesa u fotoelektrohemijskim ćelijama koji bi mogli uticati na prebacivanje iz solarne u hemijsku energiju.

KIT-ov institut za funkcionalna sučelja (IGF) je proučavao konverzijske procese koristeći fotokatalizatore čija je osnova titanij-oksid a koji se koriste za direktnu konverziju solarne energiju u hemijsku  npr. stvaranje vodika rastavljanjem molekule vode.

Uz pomoć univerziteta St. Andrews iz Å kotske i Bochum i Helmholtz istraživačkog centra iz Njemačke, istraživači su došli do novih saznanja o osnovnim mehanizmima fotokemije preko titanij-dioksida.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply