Novi geotermalni sistem bez geoloških rizika

Novi geotermalni sistem bez geoloških rizika

Američka firma GTHerm razvila je tzv. poboljšani sistem za geotermalnu energiju (EGS) koji, kako tvrde njeni inženjeri, može iskoristiti toplotu iz Zemljine unutrašnjosti bez bilo kojeg povezanog rizika zemljotresa ili onečišćenja podzemnih vodonosnih slojeva. Iako tipičan proces geotermalne energije zahtijeva pumpanje tekućina u duboke bušotine pod visokim pritiskom, proces koji može da povremeno pokrene male potrese, GTHerm je

Američka firma GTHerm razvila je tzv. poboljšani sistem za geotermalnu energiju (EGS) koji, kako tvrde njeni inženjeri, može iskoristiti toplotu iz Zemljine unutrašnjosti bez bilo kojeg povezanog rizika zemljotresa ili onečišćenja podzemnih vodonosnih slojeva.

Iako tipičan proces geotermalne energije zahtijeva pumpanje tekućina u duboke bušotine pod visokim pritiskom, proces koji može da povremeno pokrene male potrese, GTHerm je razvio pristup koji ne zahtijeva prelome ili vodeno hlađenje.

Umjesto toga, proces uključuje ugradnju izmjenjivača toplote u čvrstom stanju, ili “toplotno gnijezdo”, na dnu kako bi se mogla što efikasnije izvući toplota iz okolnih stijena uz pomoć visoko provodljive mase oko toplotnog
izmjenjivača.

Tekućina se ubrizgava u povratnu cijev koja nosi toplotu natrag na površinu gdje se stvara para koja pogoni turbine i generiše električnu energiju. “Mi smo u biti toplotna pumpa na steroidima”, rekao je Michael Parrella, CEO i osnivač firme.

Firma, koja je sada u fazi testiranja komercijalne isplativosti ove tehnologije, nada se da će prve demonstracije postrojenja biti već u 2012. godini.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply