Novi svjetski rekord u efikasnosti solarnih ćelija

Novi svjetski rekord u efikasnosti  solarnih ćelija

Naučnici u Institutu Empa, Å vicarskoj federalnoj laboratoriji za poroučavanje materijala i tehnologija, razvili su tanke solarne čelije na fleksibilnoj foliji od polimera sa novom rekordnom efikasnosti od 20,4% konverzije sunčane svjetlosti u elektricitet. Èelije su zasnovane na poluprovodničkom materijalu CIGS (copper indium gallium (di)selenide) poznatom po svom potencijalu da ekonomično proizvede solarnu električnu energiju.Tehnologija trenutno

Naučnici u Institutu Empa, Å vicarskoj federalnoj laboratoriji za poroučavanje materijala i tehnologija, razvili su tanke solarne čelije na fleksibilnoj foliji od polimera sa novom rekordnom efikasnosti od 20,4% konverzije sunčane svjetlosti u elektricitet.

Èelije su zasnovane na poluprovodničkom materijalu CIGS (copper indium gallium (di)selenide) poznatom po svom potencijalu da ekonomično proizvede solarnu električnu energiju.Tehnologija trenutno čeka dalji razvoj koji će omogućiti industrijsku primjenu.

Da bi omogućili široku primjenu solarne energije, naučnici i inženjeri širom svijeta već dugo pokušavaju razviti solarne čelije dovoljno niske cijene, koje će biti dovoljno efikasne i jednostavne za proizvodnju sa visokom produkcijom.

Sada je tim za Tanke folije i fotovoltik iz Empa Laboratorije, predvođen sa naučnikom Ayodhya N. Tiwari napravio još jedan korak naprijed. Oni su postigli rekordnih 20,4% efikasnosti u energetskoj konverziji  što je značajno unapređenje u odnosu na njihov prethodni rekord od 18,7% ostvaren u maju 2011.

Tim naučnika Tiwarija već duže vrijeme istražuje i razvija različite tehnologije solarnih čelija u isto vrijeme.  Tokom godina ova laboratorija kontinuirano unapređuje efikasnost fotovoltik konverzije na fleksibilnim CIGS solarnim čelijama od 12,8%, prvog svjetskog rekorda ostvarenog 1999 preko 14,1% iz 2005, 17,6% u 2010 i 18,7% ostvarenih u 2011. Godini.  

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply