Kako je izvijestio američki portal ‘Renewable Energy World.com’, Državni univerzitet Oregona (OSU) izvijestio je da su njegovi naučnici razvili novu bateriju koju kao prijenosnik naboja koriste isključivo hidronijeve ione. Pri tome će baterije omogućiti nova istraživanja nepokretnih rješenja za pohranu električne energije na visokoj razini, tj. iz elektroenergetske mreže, što je osobito prikladno za pohranu značajnijih količina energije iz vjetroelektrana i solarnih elektrana.
Istodobno su istraživači Fakulteta prirodnih nauka OSU-a pokazali da hidronijevi ioni mogu biti povratno pohranjivani u elektrodama koje su izrađene od posebnog materijala, perilenetetrakarboksilnog dianhidridema (PTCDA). Pri tome baterija, koja je izrađena na Fakultetu za hemiju OSU-a, kao elektrolit koristi razrijeđenu sumpornu kiselinu. Studija o tome objavljena je u međunarodnom izdanju njemačkog naučnog časopisa za hemiju ‘Napredna hemija’ koji izdaje Društvo njemačkih hemičara (GDCh).