Obligacione šeme za energetsku efikasnost

Obligacione šeme za energetsku efikasnost

Obligacione šeme za energetsku efikasnosti (EEO) su finansijski mehanizmi za finansiranje mjera energetske efikasnosti. U nizu zemalja diljem svijeta ove šeme su se pokazale kao odlični mehanizmi za implementaciju mjera energetske efikasnosti. Putem obligacionih šema energetske efikasnosti distributeri i snabdjevači energije obavezni su da postignu godišnje uštede energije na strani potrošača putem investiranja u mjere

Obligacione šeme za energetsku efikasnosti (EEO) su finansijski mehanizmi za finansiranje mjera energetske efikasnosti. U nizu zemalja diljem svijeta ove šeme su se pokazale kao odlični mehanizmi za implementaciju mjera energetske efikasnosti. Putem obligacionih šema energetske efikasnosti distributeri i snabdjevači energije obavezni su da postignu godišnje uštede energije na strani potrošača putem investiranja u mjere energetske efikasnosti.
[the_ad id=”9527″]
U sklopu aktivnosti energetske efikasnosti, Energis je izabran kao konsultant na izradi Obligacione šeme za energetsku efikasnost, koja će biti prilagođena za BiH. Energis će pomoći na izradi modela za EEO šemu zajedno sa radnim grupama koje se sastoje od predstavnika nadležnih tijela, nakon čega će USAID EIA pomoći partnera da pripreme promjene u zakonima i regulatornim propisima koje su potrebne da bi šeme postale operativne. USAID EIA će također pomoći lokalnim partnerima na primjeni mehanizma kada on postane operativan. Ukoliko ove šeme budu realizovane u BiH, to će rezultirati povećanim investicijama u mjere energetske efikasnosti, uštedama u novcu i energiji , te smanjenju emisija CO2.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply