Od 1. januara 2015. skuplja struja za domaćinstva

Od 1. januara 2015. skuplja struja za domaćinstva

Građani BiH će od 1. januara plaćati skuplju struju, saopćeno je iz Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK. Od 1. januara 2015. skuplja struja za domaćinstva Na današnjoj sjednici FERK-a data je saglasnost na prijedlog cijene usluge JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Tako će od 1.

Građani BiH će od 1. januara plaćati skuplju struju, saopćeno je iz Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK.

Od 1. januara 2015. skuplja struja za domaćinstva

Na današnjoj sjednici FERK-a data je saglasnost na prijedlog cijene usluge JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Tako će od 1. januara domaćinstva u Elektroprivredi HZHB plaćati skuplju struju 1,97 posto, dok je za kategoriju “Ostala potrošnja” cijena smanjenja za 3,59 posto.

Korisnici usluga Elektroprivrede BiH plaćat će skuplju struju za 4,33 posto, a u kategoriji “Ostala potrošnja” FERK je odobrio poskupljenje od 0,88 posto.

U kategoriji “Ostala potrošnja” nalaze se jaslice, vrtići, vjerski objekti, javne kuhinje.

Od 01. januara 2015. godine svi krajnji kupci električne energije su kvalifikovani kupci, čime ostvaruju pravo na slobodan izbor snabdjevača električnom energijom, a takođe prestaju važiti tarifni stavovi za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima.

FERK je donio i odluke o jediničnim naknadama za priključenje na distributivnu mrežu JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u kojima je jedinični iznos naknade za priključenje objekta na niskonaponskom nivou distributivne mreže 195 KM/kW, što u odnosu na dosadašnju znači pojeftinjenje za 12,55%, te jedinični iznos naknade za priključenje objekta na srednjenaponskom nivou distributivne mreže 140 KM/kW, što je za 3,11% niže, za oba elektroprivredna preduzeća.

Izvor:
klix.ba/FERK

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply