Od koga građani BiH mogu kupovati struju

Od koga građani BiH mogu kupovati struju

Građani Bosne i Hercegovine od 1. januara mogu birati između 24 snabdjevača električne energije koji imaju dozvole za snabdijevanje kupaca od regulatornih tijela. Ko su novi igrači koji se pojavljuju na tržištu? Osim tri postojeće elektroprivrede, koje će i dalje dominirati tržištem, kao snabdjevači pojavljuju se neke od jakih regionalnih, ali i evropskih kompanija. Između ostalih, tu

Građani Bosne i Hercegovine od 1. januara mogu birati između 24 snabdjevača električne energije koji imaju dozvole za snabdijevanje kupaca od regulatornih tijela. Ko su novi igrači koji se pojavljuju na tržištu?

Osim tri postojeće elektroprivrede, koje će i dalje dominirati tržištem, kao snabdjevači pojavljuju se neke od jakih regionalnih, ali i evropskih kompanija. Između ostalih, tu je slovenska kompanija GEN-I koja je 2014. okončala sa oko 680 miliona eura prometa. Na tržištu BiH GEN-I se
pojavljivao proteklih godina kao kupac električne energije od domaćih elektroprivreda. U BiH posluje putem kćerinske firme GEN-I d.o.o. Sarajevo.

Slovenske elektrane

Slovenci su na tržištu BiH zastupljeni i sa svojom najvećom elektroenergetskom kompanijom Holdingom Slovenske elektrane (HSE), koja objedinjuje hidroelektrane i termoelektrarne te je najveći trgovac električnom energijom na veleprodajnom tržištu u Sloveniji. U BiH posluje putem kćerinskog preduzeća HSE BH d.o.o. Sarajevo.

Licencu za snabdjevača električnom energijom ima i Petrol BH Oil Company, poznat po lancu benzinskih stanica u BiH, ali koji u posljednje vrijeme sve više prometa ostvaruje na tržištu električne energije i na tom planu ima ambiciozne ciljeve.

Takođe tu je i Interenergo grupa iz Ljubljane, koja ima firmu u Sarajevu, a na tržištu BiH je prisutna duže vrijeme (izgrađena HE Novakovići na Ugru, u toku gradnja HE Medna na Sani), a dozvolu ima i slovenska Elektro energija, koja posluje putem društva u Banjoj Luci.

Pored njih kao snabdjevači na tržištu pojavljuju se još neke kompanije koje su proteklih godina bile prisutne kao trgovci i kupci bh. struje. To su, između ostalih Rudnap koji ima kompaniju u Banjoj Luci, kao i Energy Financing Team (EFT), koji bi prema najavama, u ovoj godini trebao završiti gradnju Termoelektrane Stanari, te se pojaviti kao značajan proizvođa荠električne energije u BiH. EFT, čiji je jedan osnivača Vuk Hamović, najveći je trgovac strujom u regiji, a godišnji prihod od prodaje ove kompanije premašuje dvije milijarde eura. EFT-ova kompanija u BiH ima sjedište u Bileći.

Hrvatska je na tržištu BiH zastupljena putem svoje najveće elektroprivredne kompanije Hrvatska elektroprivreda (HEP), a u BiH će se poslovima snabdijevanja baviti putem firme HEP-Trade doo Mostar.

Evropski igrači

Već nekoliko godina u BiH je prisutna i kompanija Proenergy Zagreb, koja ima kćerinsku kompaniju Proenergy d.o.o. Mostar sa licencom za opskrbu električnom energijom.

Od evropskih igrača na tržištu BiH tu su tri švicarske kompanije. AXPO Holding posluje putem firme AXPO BH d.o.o. Sarajevo. AXPO Holding je u vlasništvu kantona Northeastern Switzerland i zajedno sa partnerima opskrbljuje električnom energijom oko tri miliona ljudi.

Drugi švicarski snabdjevač je Alpiq, nesuđeni strateški partner Elektroprivrede BiH u gradnji Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, koji posjeduje firmu u BiH Аlpiq Energija BH d.o.o. Alpiq ima vlastite hidro i nuklearne kapacitete u Å vicarskoj od 6.500 megavata i jedan je od vodećih provajdera u ovoj zemlji, ali sto tako poznat je i kao značajan međunarodni trgovac električnom energijom sa evropskim fokusom.

Na kraju, EZPADA, kompanija osnovana 2004. i već posluje u nekoliko evropskih zemalja, na tržištu BiH zastupljena je kroz firmu sa sjedištem u Mostaru.

Danska je prisutna u BiH preko Danske Commodities, međunarodne energetske trgovačke i uslužne kompanije koja je osnovana 2004. u gradu Aarhusu, a posluje na više od 30 tržišta. U BiH ima svoju kćerinsku firmu Danske Commodities d.o.o. Sarajevo. Èesi su zastupljeni putem kompanije
Repower, inače prisutne na centralno i istočnoevropskim tržištima, a u BiH ima kćerinsku firmu Repower Adria d.o.o. Sarajevo.

Kao snabdjevači pojavljuju se još i Comsar Energy Trading d.o.o. Banja Luka, kompanija odranije poznata kao investiror u BiH, ali i neki drugi subjekti.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply