Od nove školske godine učenici OŠ ‘Aleksa Šantić’ učestvuju u reciklaži

Od nove školske godine učenici OŠ ‘Aleksa Šantić’ učestvuju u reciklaži

Nakon što su učenici i rukovodstvo OŠ "Aleksa Šantić" izrazili želju da se uključe u Sistem Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, Ekopak je isporučio dva seta kontejnera i sedam setova kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada.

Tako će s početkom nove školske godine učenici imati na raspolaganju devet eko otoka u koje će odlagati ambalažni otpad koji nastane nakon svakodnevne konzumacije proizvoda.

Osoblje škole će zajedno sa Ekopakom sprovesti i odgovarajuće edukativne aktivnosti namijenjene povećanju svijesti učenika o značaju odvojenog odlaganja ambalažnog otpada i reciklaže, a prikupljeni ambalažni otpad će redovno servisirati ovlašteni sakupljač iz Ekopakovog Sistema, i transportovati ga na proces dalje obrade i reciklaže.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply