Odobren prijedlog zakona o električnoj energiji u FBiH

Odobren prijedlog zakona o električnoj energiji u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova na današnjoj sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji. Poslanici su na današnjoj sjednici većinom glasova odobrili i Prijedlog zakona o električnoj energiji u FBiH. To je potpuno novi zakonski akt pošto je važeći zakon iz ove oblasti već pretrpio brojne

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova na današnjoj sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji.

Poslanici su na današnjoj sjednici većinom glasova odobrili i Prijedlog zakona o električnoj energiji u FBiH. To je potpuno novi zakonski akt pošto je važeći zakon iz ove oblasti već pretrpio brojne izmjene i dopune.

Njegova rješenja usaglašena su s evropskim direktivama i s određenim rješenjima u Zakonu o električnoj energiji Republike Srpske, a otklonjene su nejasnoće koje su otežavale dosadašnju primjenu u praksi, obrazloženo je.

Među ciljevima zakona su podsticaji razvoja u oblasti elektroenergetike i domaćim i inozemnim ulaganjima, osiguranje kontinuiranog i kvalitetnog snabdijevanja kupaca električnom energijom, kao i uključivanje u međunarodno tržište putem jedinstvenog trižišta električne energije u BiH.

Prvi put je definirano šta sve obuhvata elektroenergetska strategija, kao i precizirano šta je elekroenergetska djelatnost, u koju se ne ubraja proizvodnja električne energije za vlastite potrebe.

Å to se tiče elektroenergetskih objekata, odlučivanje o njihovoj izgradnji jasno je razgraničeno po nivoima vlasti u zavisnosti od jačine objekta.

Novopredložena rješenja teže ekonomičnom i racionalnom korištenju električne energije i energetskoj efikasnosti, uvođenju konkurencije, transparentnosti i sprečavanju negativnih učinaka monopola, a vode računa o zaštiti okoliša, zaštiti interesa korisnika sistema i korištenju obnovljivih izvora energije, obrazloženo je iz Vlade FBiH, koja je predlagač ovog zakonskog teksta.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu