Odredbe, zakoni i analize Europske komisije

Odredbe, zakoni i analize Europske komisije

U narednom izlaganju će biti navedeni neki od najznačajnijih odredbi, zakona i analiza Europske komisije koji su vezani za energetsku efikasnost. Navedeni dokumenti jasno pokazuju tendencije Europske Unije, i od velike su važnosti za zemlje poput Bosne i Hercegovine, koje teže učlanjenju u EU. Investicije u razvoj tehologija koje redukuju emisiju ugljen-dioksida Jedan od najvažnijih zadataka ekonomije Europske Unije

U narednom izlaganju će biti navedeni neki od najznačajnijih odredbi, zakona i analiza Europske komisije koji su vezani za energetsku efikasnost.

Navedeni dokumenti jasno pokazuju tendencije Europske Unije, i od velike su važnosti za zemlje poput Bosne i Hercegovine, koje teže učlanjenju u EU.

Investicije u razvoj tehologija koje redukuju emisiju ugljen-dioksida

Jedan od najvažnijih zadataka ekonomije Europske Unije je da postane lider u redukciji emisije stakleničkih plinova. Europska Unija razvija sveobuhvatni zakonski okvir, koji obuhvata klimatske i energetske ciljeve za 2020. godinu, kao i cijene uglja
kroz sistem razmjene emisije.

Postizanje ciljeva u 2020. godini je samo korak prema postizanju dugoročnog cilja: redukcija emisije stakleničkih gasova do 2050. godine za 80% od nivoa iz 1990. godine.

Unapređenje energetskog sistema na sistem koji koristi jako malo uglja, je jedan od izazova za 21. stoljeće, posebno ako uzmemo u obzir da energija dobijena upotrebom fosilnih goriva zauzima 80% današnje proizvodnje energije.

Postoji nekoliko načina da za postizanje željenog, jer je očigledno da insistiranje na samo jednoj oblasti nije dovoljno za ispunjavanje ciljeva. I ti načini se razlikuju od zemlje do zemlje, zavisno od političkih izbora, tržišnih zahtjeva i raspoloživih resursa u svakoj od zemalja Europske Unije.

Energetska efikasnost je najjednostavniji i najjeftiniji način redukcije emisija karbon-dioksida. Nove tehnologije moraju se inkorporirati u transport, zgrade i industriju, da bi što prije počele doprinositi ispunjavanju ciljeva EU. Smart Cities je europska
inicijativa, koja ima za cilj da nametne energetski efikasna rješenja na širokom tržištu. Ova inicijativa podržava gradove koji su spremni da unaprijede svoje sisteme prevoza, izgradnje i energetskih mreža, koristeći savremene tehnologije. Od gradova-učesnika se očekuje da testiraju i pokušaju dokazati izvedivost i isplativost projekata koji daju značajno bolje rezultate od onih koji su propisani trenutnim normama.

Planirani nivo investicija u sklopu Smart Cities inicijative je oko 11 milijardi Eura tokom narednih deset godina. Inicijativa će obuhvatiti 25 30 europskih gradova, koji će kasnije služiti kao model prema kojem bi se i ostale urbane cjeline trebale razvijati.

Više o investicijama u razvoj tehnologija za redukciju CO2

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/doc/2009_comm_investing_development_low_carbon_technologies_impact_assessement.pdf

Stavovi o energiji

Europska komisija želi da uspješno odgovori na energetske izazove prateći neke osnovne korake:

  1. zadovoljiti rastuće energetske zahtjeve insistirajući na energetskoj efikasnosti kao centralnoj ideji razvojnih politika EU
  2. povećati učešće energije iz obnovljivih izvora
  3. smanjiti zavisnost o uvoznim izvorima energije
  4. unaprijediti efikasnost i čistoću upotrebe fosilnih goriva

U ovim nastojanjima Europske Unije uloga potrošača je od vitalne važnosti, i Europska komisija je pokrenula niz kampanja koje imaju za cilj podizanje svijesti o održivoj i efikasnoj energiji.

Više o energetskim stavovima Europske Unije, kao i o rezultatima istraživanja o stavovim vezanim za energiju i inicijativama Europske Unije:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_247_en.pdf

Europski strateški plan za energiju

Europska Unija je usvojila plan akcija sa težnjom da postigne svoje ciljeve u održivosti, kompetitivnosti, sigurnosti i efikasnosti energije, smanjivanjem emisije stakleničkih plinova za 20%, povećanjem udjela energije iz obnovljivih izvora za 20% do 2020. godine.

Ovaj plan podrazumjeva značajnu promjenu energetskog sistema Europe u narednim godinama, što uključuje i zakonodavni okvir, infrastrukturu, građane i energetsku industriju. Sve ovo podrazumjeva značajne promjene u investiranju i upotrebi energije.

Više o Europskom strateškom planu za energiju:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/doc/2008_11_ser2/strategic_energy_review_memo.pdf

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/doc/2008_11_ser2/strategic_energy_review_wd_future_position2.pdf

Europski akcijski plan za energetsku efikasnost

Godišnji direktni troškovi neefikasnog korištenja energije u Europskoj Uniji iznose 100 milijardi eura. Realizacija potencijala uštede energije je ključni element zajedničke energetske politike EU. Najefikasniji način ostvarivanja ove uštede je poboljšanje energetske sigurnosti, redukcija emisije stakleničkih plinova, poticanje konkurentnosti i razvijanje novih energetski efikasnih tehnologija i proizvoda. Ova tvrdnja stoji i ako se investicije u ovakve projekte uzmu u obzir. Potreba za boljim politikama koje
tretiraju energetsku efikasnost je naglašena u “˜zelenoj”™ publikaciji Europske komisije pod nazivom “Europska strategija za održivu, kompetitivnu i sigurnu energiju” (“European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy”). Europski savjet 2006. godine je zahtjevao da se usvoji ambiciozni i realistični akcioni plan za energetsku efikasnost, sa ciljem uštede od 20% do 2020. godine.

Glavna teza u Akcionom planu je upotreba najbolje moguće tehnologije u ostvarivanju potencijala, i sam Plan se bazira na postojećim tehnologijama, ali i naglašava da je potrebno usvajati i nove tehnologije koje se budu razvijale u budućnosti.

Više o akcionom planu:

http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/doc/com_2006_0545_en.pdf

Investicije u razvoj tehologija koje redukuju emisiju ugljen-dioksida

Jedan od najvažnijih zadataka ekonomije Europske Unije je da postane lider u redukciji emisije stakleničkih plinova. Europska Unija razvija sveobuhvatni zakonski okvir, koji obuhvata klimatske i energetske ciljeve za 2020. godinu, kao i cijene uglja kroz sistem razmjene emisije (ETS). Postizanje ciljeva u 2020. godini je samo korak prema postizanju dugoročnog cilja: redukcija emisije stakleničkih gasova do 2050. godine za 80% od nivoa iz 1990. godine.

Unapređenje energetskog sistema na sistem koji koristi jako malo uglja, je jedan od izazova za 21. stoljeće, posebno ako uzmemo u obzir da energija dobijena upotrebom fosilnih goriva zauzima 80% današnje proizvodnje energije.

Postoji nekoliko načina da za postizanje željenog, jer je očigledno da insistiranje na samo jednoj oblasti nije dovoljno za ispunjavanje ciljeva. I ti načini se razlikuju od zemlje do zemlje, zavisno od političkih izbora, tržišnih zahtjeva i raspoloživih resursa u svakoj od zemalja Europske Unije.

Energetska efikasnost je najjednostavniji i najjeftiniji način redukcije emisija karbon-dioksida. Nove tehnologije moraju se inkorporirati u transport, zgrade i industriju, da bi što prije počele doprinositi ispunjavanju ciljeva EU. Smart Cities je europska
inicijativa, koja ima za cilj da nametne energetski efikasna rješenja na širokom tržištu. Ova inicijativa podržava gradove koji su spremni da unaprijede svoje sisteme prevoza, izgradnje i energetskih mreža, koristeći savremene tehnologije. Od gradova-učesnika se očekuje da testiraju i pokušaju dokazati izvedivost i isplativost projekata koji daju značajno bolje rezultate od onih koji su propisani trenutnim normama.

Planirani nivo investicija u sklopu Smart Cities inicijative je oko 11 milijardi Eura tokom narednih deset godina. Inicijativa će obuhvatiti 25 30 europskih gradova, koji će kasnije služiti kao model prema kojem bi se i ostale urbane cjeline trebale razvijati.

Više o investicijama u razvoj tehnologija za redukciju CO2

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/doc/2009_comm_investing_development_low_carbon_technologies_en.pdf

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu