Održan prvi sastanak EEO Radne grupe

Održan prvi sastanak EEO Radne grupe

Prvi sastanak EEO Radne grupe održan je 29. septembra 2015.godine u Hotelu Europe u Sarajevu. Radnu grupu čine predstavnici nadležnih ministarstava i regulatornih komisija za energiju. [the_ad id=”9527″] Energis zajedno sa predstavnicima USAID EIA projekta predstavili su dva dokumenta o kojima su članovi Radne grupe diskutovali i dali svoje komentare: Ciljevi politike i Akcioni plan.

Prvi sastanak EEO Radne grupe održan je 29. septembra 2015.godine u Hotelu Europe u Sarajevu. Radnu grupu čine predstavnici nadležnih ministarstava i regulatornih komisija za energiju.
[the_ad id=”9527″]
Energis zajedno sa predstavnicima USAID EIA projekta predstavili su dva dokumenta o kojima su članovi Radne grupe diskutovali i dali svoje komentare: Ciljevi politike i Akcioni plan. Ovi dokumenti predstavljaju početni korak u razvoju obligacionih šema za energetsku efikasnost u BiH, a bit će korišteni za pripremu Okvira EEO modela koji će biti diskutovan na narednom sastanku Radne grupe.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply