Održan sastanak Vlade HNK sa predstavnicima GIZ-a i USAID-a

Održan sastanak Vlade HNK sa predstavnicima GIZ-a i USAID-a

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona danas je prisustvovao sastanku na kojem se razgovaralo o mogućnostima saradnje Vlade HNK s USAID-om i Njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ) o Projektu Investiranja u sektor energije (USAID EIA) i pružanju tehničke asistencije u oblasti ishođenja dozvola i razvoja tržišta za obnovljive izvore energije.

Kako je tokom sastanka istaknuto, USAID EIA i GIZ rade na identifikaciji prepreka za investiranje u energetski sektor s posebnim akcentom na legislativu i regulativu, te izgradnju i razvijanje kapaciteta nadležnih organa koji učestvuju u postupku ishođenja dozvola za izgradnju elektroenergetskih objekata. Cilj tih aktivnosti je formulisanje prijedloga mjera za otklanjanje prepreka čime bi bile stimulirane nove investicije i dan poticaj budućem ekonomskom razvoju. Također, istaknuto je kako je jedna od planiranih aktivnosti detaljna sektorska i multisektorska analiza prepreka za izgradnju elektroenergetske infrastrukture u različitim oblastima, poput građenja i prostornog planiranja, upravljanja vodama, zaštite okoliša i koncesija. Te aktivnosti uključuju analizu usklađenosti zakonskih okvira u tim oblastima, te izgradnju kapaciteta na svim nivoima vlasti s ciljem otklanjanja prepreka za investiranje u elektroenergetski sektor.

Premijer Herceg je, ističući značajne prirodne potencijale HNK-a, naglasio opredijeljenost Vlade za saradnju na projektima koji se odnose na energetiku, a na poseban način obnovljive izvore energije. Podsjetio je na to kako je Vlada poduzela značajne aktivnosti na izradi Prostornog plana i Strategije razvoja HNK, koji predstavljaju preduslov za snažnije investiranje u različite oblasti, među kojima je i energetska oblast. Izrazio je, također, punu spremnost za snažnije uključivanje Vlade u projekte USAID-a i GIZ- a koji su predstavljeni na sastanku.

Uz premijera Hercega, na sastanku su sudjelovali Željko Laketić, ministar privrede, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline i Kabineta premijera Vlade, te Lutz Jarczynski, voditelj projekta i Hamid Mehinović, savjetnik za obnovljive izvore energije iz GIZ-a, kao i Mak Kamenica, zamjenik direktora projekta, Elmira Pašagić, ekspert za pravne poslove i Eldar Tunjić, pravni specijalist iz USAID EIA-a.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply