Ograničena gradnja novih brana u ekološko osjetljivim dijelovima Dunavskog sliva

Ograničena gradnja novih brana u ekološko osjetljivim dijelovima Dunavskog sliva

Na sastanku Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav jučer u Sarajevu, predstavnici zemalja iz Dunavskog sliva uključujući Hrvatsku, Srbiju i BiH prihvatili su novi dokument “žVodeća načela za razvoj hidroenergije” kojim se želi smanjiti ekološke štete novih hidroenergetskih projekata u slivu Dunava. “žWWF i druga udruženja tokom protekle dvije godine morale su se jako boriti da

Na sastanku Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav jučer u Sarajevu, predstavnici zemalja iz Dunavskog sliva uključujući Hrvatsku, Srbiju i BiH prihvatili su novi dokument “žVodeća načela za razvoj hidroenergije” kojim se želi smanjiti ekološke štete novih hidroenergetskih projekata u slivu Dunava.

“žWWF i druga udruženja tokom protekle dvije godine morale su se jako boriti da bi ove smjernice postale  prihvatljive s ekološkog aspekta”, izjavila je
Irene Lucius iz Dunavsko-karpatskog programa WWF-a. “žNaše rijeke pretrpjele su mnoge štete zbog hidroelektrana izgrađenim u ekološki osjetljivim područjima i/ili sa zastarjelom tehnologijom. Zemlje Podunavlja ne mogu si priuštiti ponavljanje pogrešaka iz prošlosti – zdravi riječni sistemi pružaju dug popis usluga za ljude, kao što je snabdijevanje pitkom vodom i smanjivanje rizika od poplava!”

U dokumentu se preporučuje čuvanje posebno osjetljivih dijelova rijeka kao što su zaštićena područja, dijelovi od visokog ekološkog statusa ili dijelovi glavnog toka rijeka gdje još nije bilo hidroenergetskog razvoja. Dokument također promiče pažljivo planiranje na nacionalnoj i regionalnoj razini u svim dijelovima rijeka te u tom kontekstu razmatranje svih ekoloških i kulturnih vrijednosti. Dokument poziva i na smanjenje negativnih utjecaja na populacije riba i ostalih slatkovodnih organizama koliko je to moguće i objašnjava na koji način se to može postići.

No, najveći izazov je tek pred nama. “žSmjernice neće značiti ništa ako principi neće biti primijenjeni brzo i cjelovito kako bi spriječili nepopravljivu štetu plime novih hidroelektrana”, dodala je Irene Lucius. “žKonkretno, očekujemo da zemlje Podunavlja u suradnji sa nevladinim organizacijama imenuju nova ekološki vrijedna područja koja treba izostaviti pri planiranju hidroelektrana (eng. “žno-go” areas), kao i da u dovoljnoj mjeri uzmu u obzir prirodne i kulturne vrijednosti naših rijeka pri planiranju novih projekata. `Ne znamo kako` više nije isprika. Vlade mogu računati na to da ćemo ih pažljivo promatrati”.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu