OIE bi mogli pokriti sve potrebe Velike Britanije za električnom energijom do 2030. godine

OIE bi mogli pokriti sve potrebe Velike Britanije za električnom energijom do 2030. godine

Obnovljivi izvori energije bi mogli pokriti skoro sve potrebe za električnom energijom Velike Britanije do 2030. godine, rezultat je novog istraživanja WWF-a. Otprilike 60-90% svih potreba za električnom energijom Velike Britanije bi mogli biti pokriveni sa vjetrom, solarom, plimom i osekom i drugim obnovljivim izvorima energije ako se postavi čvrsti cilj za obnovljive izvore energije

Obnovljivi izvori energije bi mogli pokriti skoro sve potrebe za električnom energijom Velike Britanije do 2030. godine, rezultat je novog istraživanja WWF-a.

Otprilike 60-90% svih potreba za električnom energijom Velike Britanije bi mogli biti pokriveni sa vjetrom, solarom, plimom i osekom i drugim obnovljivim izvorima energije ako se postavi čvrsti cilj za obnovljive izvore energije za 2030. godinu.

Izvještaj je dodao da obnovljivi izvori energije mogu ukloniti emisije CO2 iz energetskog sektora Velike Britanije bez građenja novih nuklearnih elektrana. David Nussbaum iz WWF-UK je izjavio da ovo istraživanje pokazuje da su obnovljivi izvori energije spremni preuzeti dominantnu ulogu, te bi mogli napraviti novu industrijsku revoluciju u Velikoj Britaniji. 

Porast cijene električne energije se također spominje u izvještaju, te pokazuje da je cijena električne energije najviše rasla zbog cijene plina, a ne zbog povećanja udjela energije vjetra.

Sa većom povezanošću sa Europom (tzv. Europskom “žsupermrežom”), 90% obnovljivih izvora energije se može postići. Velika Britanija bi onda mogla postati neto izvoznik električne energije u ostatak Europe.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply