OIE spuštaju cijenu unatoč gašenju nuklearnih elektrana

OIE spuštaju cijenu unatoč gašenju nuklearnih elektrana

Novi podaci pokazuju da Njemačka i dalje izvozi električnu energiju unatoč tome što su ugasili sedam nuklearnih reaktora. U isto vrijeme Bloomberg je objavio da nastavljena ekspanzija obnovljive energije u Njemačkoj spušta cijenu električne energije. Njemački ured za statistiku je objavio da je zemlja izvezla više električne energije u prvoj polovini 2011. nego što je uvezeno. Time

Novi podaci pokazuju da Njemačka i dalje izvozi električnu energiju unatoč tome što su ugasili sedam nuklearnih reaktora. U isto vrijeme Bloomberg je objavio da nastavljena ekspanzija obnovljive energije u Njemačkoj spušta cijenu električne energije.

Njemački ured za statistiku je objavio da je zemlja izvezla više električne energije u prvoj polovini 2011. nego što je uvezeno. Time su pobijena nagađanja da Njemačka uvozi električnu energiju kako bi nadoknadila manjak električne energije nastao gašenjem nuklearnih elektrana.

Ipak količina izvoza naspram uvoza je manja nego 2010. godine, i iznosi 4 TWh, s tim da se taj izvoz odnosi na samo 1% potrošnje električne energije u Njemačkoj, jer je Njemačka u prvih šest mjeseci potrošila više od 300 TWh električne energije. U 2010. je Njemačka u prvih šest mjeseci izvezla 11 TWh električne energije više nego što je uvezla.

Za Njemačku se očekuje da će u 2013. instalirati 7.000 MW energije vjetra i solara, što je više nego što se planiralo za 2012. To je rezultat i daljnje kvalitetne feed-in-tarife u Njemačkoj.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu