Okvir, koristi i troškovi obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu

Okvir, koristi i troškovi obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu

Fondacija Konrad Adenauer će, u saradnji sa Zajedničkom komisijom za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, organizirati regionalnu konferenciju. Konferencija će se održati 25. aprila 2012. godine u Plavoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zemlje Zapadnog Balkana se suočavaju sa značajnim energetskim izazovima. Danas su zemlje regiona iznimno energetski

Fondacija Konrad Adenauer će, u saradnji sa Zajedničkom komisijom za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, organizirati regionalnu konferenciju.

Konferencija
će se održati 25. aprila 2012. godine u Plavoj sali Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Zemlje
Zapadnog Balkana se suočavaju sa značajnim energetskim izazovima. Danas su
zemlje regiona iznimno energetski neefikasne i u velikoj mjeri se oslanjaju na
ugalj ili velike sisteme hidroelektrana. Međutim, značajna ulaganja i ponovni
interes za energetsku efikasnost su u današnjem vremenu nužni, posebice ako
želimo da građani ovog regiona imaju čistiju i održiviju energetsku budućnost. Integracija
u Europsku uniju predstavlja pokretačku snagu za podizanje nivoa energetske
efikasnosti u regionu.

Kroz svoje napore, EU u značajnoj mjeri doprinosi
regionalnoj političkoj stabilizaciji i ekonomskom razvoju.

Cilj
konferencije je da doprinese naporima Bosne i Hercegovine da usvoji energetske
standarde EU. Također, organizatori ove konferencije žele da ohrabre i potaknu
dijalog između ključnih aktera zemalja zapadnog Balkana koji će trasirati put
ka održivoj energetskoj budućnosti regiona. Značajan prioritet predstavlja
stvaranje mreže svih aktera i zainteresovanih strana koji mogu podstaknuti
pouzdanu, dostupnu i održivu opskrbu energijom. Organizatori konferencije imaju
za cilj okupiti sve relevantne aktere iz sektora održive energije kako bi mogli
razmijeniti svoja stručna znanja i iskustva.

Organizatori
su, kao goste konferencije, pozvali visoko pozicionirane zvaničnike i osobe
nadležne za donošenje odluka iz politike, ekonomije i sektora civilnog društva
zemalja Zapadnog Balkana, te članove međunarodne zajednice.  Cilj je okupiti parlamentarce sa različitih
nivoa Bosne i Hercegovine koji se aktivno bave pitanjima iz energetskog
sektora.

Za dodatne informacije posjetite stranicu Fondacije Konrad Adenauer

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply