Opesu iz Sarajeva dozvola FERK-a za fotonaponsku elektranu “Dragovići 1″

Opesu iz Sarajeva dozvola FERK-a za fotonaponsku elektranu “Dragovići 1″

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK na jučerašnjoj sjednici u Mostaru donijela je Rješenje po prijedlogu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva “OPES” d.o.o. Sarajevo, priopćili su iz FERK-a. Proizvodnja električne energije se obavlja u objektu solarne fotonaponske elektrane “Dragovići 1” u naselju Dragovići-Jabuka, općina Foča, instalirane snage 30

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK na jučerašnjoj sjednici u Mostaru donijela je Rješenje po prijedlogu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva “OPES” d.o.o. Sarajevo, priopćili su iz FERK-a.

Proizvodnja električne energije se obavlja u objektu solarne fotonaponske elektrane “Dragovići 1” u naselju Dragovići-Jabuka, općina Foča, instalirane snage 30 kW AC (34,5 kWp DC). Predmetna dozvola izdaje se na razdoblje od pet godina.

Pored toga, razmatrajući Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva “VRBAS-ENERGIJA” d.o.o. Donji Vakuf, odlučeno je da će se o predmetnom nacrtu održati opća rasprava i to 19. juna ove godine u prostorijama FERK-a.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu