Oprez kod kompaktnih fluorescentnih sijalica

Oprez kod kompaktnih fluorescentnih sijalica

Prva asocijacija na pojam energetske (energijske) efikasnosti u široj javnosti je upotreba štednih fluorescentnih sijalica. Taj stav je postignut opsežnim marketinškim kampanjama proizvođača kompaktnih fluorescentnih (komp-fluo) sijalica, koje su u kratkom roku uspjele djelovati na svijest potrošača i nametnuti svoje proizvode kao relativno jednostavna i jeftina rješenja enegetske efikasnosti koja donose znatne uštede. Paralelno sa

Prva asocijacija na pojam energetske (energijske) efikasnosti u široj javnosti je upotreba štednih fluorescentnih sijalica. Taj stav je postignut opsežnim marketinškim kampanjama proizvođača kompaktnih fluorescentnih (komp-fluo) sijalica, koje su u kratkom roku uspjele djelovati na svijest potrošača i nametnuti svoje proizvode kao relativno jednostavna i jeftina rješenja enegetske efikasnosti koja donose znatne uštede. Paralelno sa Planom povlačenja klasičnih sijalica sa tržišta zemalja Evropske unije, proizvođači komp-fluo sijalica su uspjeli nametnuti svoje proizvode kao prihvatljive supstitute klasičnim sijalicama.

Prva asocijacija na pojam energetske (energijske) efikasnosti u široj javnosti je upotreba štednih fluorescentnih sijalica. Taj stav je postignut opsežnim marketinškim kampanjama proizvođača kompaktnih fluorescentnih (komp-fluo) sijalica, koje su u kratkom roku uspjele djelovati na svijest potrošača i nametnuti svoje proizvode kao relativno jednostavna i jeftina rješenja enegetske efikasnosti koja donose znatne uštede. Paralelno sa Planom povlačenja klasičnih sijalica sa tržišta zemalja Evropske unije, proizvođači komp-fluo sijalica su uspjeli nametnuti svoje proizvode kao prihvatljive supstitute klasičnim sijalicama.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply