Osam miliona njemačkih domaćinstava snabdjeva se solarnom energijom

Osam miliona njemačkih domaćinstava snabdjeva se solarnom energijom

Solarna energija je u porastu u Njemačkoj sa instalisanih rekordnih 1.3 miliona fotonaponskih sistema u 2012. godini. Povećanje je rezultat novih poreznih olakšica koje su stupile na snagu, prenosi Deutsche Welle. Nedavna ekspanzija alternativnih izvora energije učinila je da se električnom energijom iz ovih izvora snabdjeva 8 miliona domaćinstava u Njemačkoj, što predstavlja 45 posto

Solarna energija je u porastu u Njemačkoj sa instalisanih rekordnih 1.3 miliona fotonaponskih sistema u 2012. godini. Povećanje je rezultat novih poreznih olakšica koje su stupile na snagu, prenosi Deutsche Welle.

Nedavna ekspanzija alternativnih izvora energije učinila je da se električnom energijom iz ovih izvora snabdjeva 8 miliona domaćinstava u Njemačkoj, što predstavlja 45 posto porasta u odnosu na 2011. godinu, potvrđuje Njemačka asocijacija solarnu industriju – BSW.

“˜Njemačka sada ubire plodove svojih napora u solarnoj tehnologiji”™, izjavio je Carsten Körnig izvršni direktor BSW-a.

“˜Udio solarne energije je učetverostručen u zadnje tri godine dok je cijena solarnih sistema upola manja.”™

Trenutno, udio solarne energije u njemačkom energetskom miksu iznosi 5 posto od ukupne potrošnje energije. Asocijacija ima za cilj da poveća ovaj udio čak i do 10 posto do 2020. i najmanje 20 posto do 2030. godine.

U 2013. godini će skladištenje energije i moderni system za upravljanje energijom postati sve važniji.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply