Osnove geotermalne energije

Geotermalna energija je toplota iz Zemlje. Èista je i održiva. Izvori geotermalne energije varirajo od površinskih izvora do tople vode i stijena koji se nalaze nekoliko kilometara ispod površine, i čak i dublje sve do magme. Gotovo svuda na površini planete temperatura zemljišta do 3 metra dubine je između 10 i 16 stepeni celzijusa. Geotermalne pumpe iz

Geotermalna energija je toplota iz Zemlje. Èista je i održiva. Izvori geotermalne energije varirajo od površinskih izvora do tople vode i stijena koji se nalaze nekoliko kilometara ispod površine, i čak i dublje sve do magme.

Gotovo svuda na površini planete temperatura zemljišta do 3 metra dubine je između 10 i 16 stepeni celzijusa. Geotermalne pumpe iz ovog resursa mogu izvući energiju koja se koristi za grijanje ili hlađenje građevina. Geotermalne pumpe se sastoje od toplotne pumpe, sistema distribucije zraka i sistema razmjene toplote sistem cijevi koje su zakopane u blizini zgrade. Zimi toplotna pumpa razmjenjuje topli zrak iz zemlje sa hladnim u građevinama, a ljeti obrnuto.

Iskorištavanje geotermalne energije se kod nas sprovodi u lječilištima sa termalnim  izvorima, a u nekim zemljama kao što je Island se koristi za potrebe toplifikacije čitavih gradova. Na našim prostorima postoji veliki broj termalnih izvora koji se ne koriste na racionalan način, a preliminarna istraživanja su pokazala da se rezerve tople vode na manjim dubinama nalaze u širem području sjeverne BiH.

Geotermalni potencijali Bosne i Hercegovine za grijanje prostora su procijenjene na oko 33 MWth. Temperatura na lokacijama u Bosanskom Å amcu (85oC), Kaknju (54oC) i Sarajevu (58oC) je preniska za pokretanje proizvodnje električne energije što je glavni razlog zašto se ove rezerve uzimaju u razmatranje samo kada je u pitanju eksploatacija toplotne energije.

Razvijene su brojne tehnologije koje koriste geotermalnu energiju.

Geotermalna proizvodnja električne energije

Para je potrebna većini elektrana da bi proizvele električnu energiju. Para pokreće turbine koje su povezane sa
generatorom. Mnoge elektrane koriste fosilna goriva da bi vodu pretvorili u paru. Geotermalne elektrane, sa druge strane, koriste paru koja je proizvedena u rezervarima tople vode koji se nalaze nekoliko kilometara ispod površine
zemlje. Postoje tri vrste geotermalnih elektrana: suha para, blještava para i binarni krug.

Elektrane na suhu paru koriste podzemne resurse da usmjere paru. Para se cijevima dovodi do elektrane direktno iz
pozdemnih izvora.

Elektrane na blještavu paru su najčešće u upotrebi. One koriste geotermalne rezervare vode koji imaju temperaturu veću od 182 stepena celzijusa. Ova vrlo topla voda teče kroz podzemne bunare na osnovu vlastitog pritiska. Kako ide prema površini pritisak se smanjuje, i voda ključa stvarajući paru. Para se odvaja od vode i koristi se da pokreće turbine. Sav ostatak vode se vraća nazad u rezervoar, što ovo čini održivim resursom.

Elektrane koje koriste binarni krug, koriste vodu na nižim teperaturama imeđu 107 i 182 stepena celzijusa. Ove elektrane koriste toplu vodu da zagriju drugi fluid, koji se pretvara u paru i pokreće turbine. Voda i fluid se drže odvojeno i ovakva produkcija energije ima malo ili nimalo emisije štetnih gasova.

Male geotermalne elektrane (manje od 5 megawatta) imaju potencijal da se koriste u ruralnim područijima, čak i kroz distribuciju energetskih resursa. Distribucija energetskih resursa se odnosi na korištenje malih modulariteta proizvodnje energije, tj. kombinaciju više izvora da bi se poboljšala distribucija električne energije.

Direktna upotreba geotermalne energije

Kada se kada napuni toplom vodom, ta voda obično zagrije čitavo kupatilo. Geotermalni izvori tople vode, koji se mogu naći nekoliko kilometara ispod površine zemlje, se mogu koristiti za direktno grijanje. Ovo se naziva direktna upotreba geotermalne energije.

Direktna upotreba geotermalne energije traje već hiljadama godina, još od vremena kad su ljudi počeli koristiti tople izvore za kupanje, pripremu hrane. Danas, topli izvori se koriste kao rehabilitacioni centri. Ali postoji i sofisticiraniji način korištenja geotermalnih izvora.

U modernim sistemima direktne upotrebe, bunar se buši u geotermalni rezervar, sa ciljem da se dobije konstatan tok tople vode. Voda se izvlači kroz bunar, i mehanički sistem cjevovod, uređaj za razmjenu toplote i kontrole dopremaju toplotu direktno za upotrebu. Voda se ili vraća u rezervoar ili se prosipa po površini.

Geotermalna topla voda se može koristiti u velikom broju aplikacija koje zahtijevaju toplotu. Trenutna upotreba uključuje grijanje građevina (pojedinačno ili čitave gradove), uzgoj biljaka u staklenicima, isušivanje usjeva, zagrijavanje vode u ribnjacima i nekoliko industrijskih procesa kao pasterizacija mlijeka. U nekim primjenama se
istražuje potencijal geotermalne vode u proizvodnji električne energije.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply