Prijavite se na četverodnevni trening ‘Osnove energetske efikasnosti u industriji’

Prijavite se na četverodnevni trening ‘Osnove energetske efikasnosti u industriji’

„Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini ” je program koji finansira Evropska unija, a implementira EBRD kroz “Small Business Support (SBS) Program”. Program će podržati više od 130 malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini, kroz savjetodavne projekte oslanjajući se na stručnost međunarodnih i domaćih konsultanata. Osim toga, program

„Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini ” je program koji finansira Evropska unija, a implementira EBRD kroz “Small Business Support (SBS) Program”. Program će podržati više od 130 malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini, kroz savjetodavne projekte oslanjajući se na stručnost međunarodnih i domaćih konsultanata. Osim toga, program će širiti najbolje prakse kroz događaje i aktivnosti na podizanju svijesti kako je to definisano u Aktu o malim i srednjim preduzećima, u kombinaciji sa obukama za lokalne konsultante, preduzetnike i menadžere.

Sadržaj treninga

Ova obuka je dizajnirana za lokalne konsultante sa inžinjerijskim iskustvom ili inžinjere sa tehničkim znanjem na projektima energetske efikasnosti, koji žele da prošire svoje praktične vještine na energetsku efikasnost u industriji. Obuka će obuhvatiti niz tehnologija, alata i metodologija u kontekstu najboljih praksi iz brojnih domaćih i međunarodnih primjera. Obuka će također, pokriti ključne informacije koje bi pomogle identifikaciji mogućnosti ušteda energije i promoviranju najboljih praksi energetske efikasnosti za MSP.

Ova intenzivna obuka će se odvijati kroz 4 dana pod nazivom – Osnove energetske efikasnosti u industriji – koja će se održati između 3-6 novembra 2015 u Banja Luci , u prostorijama Privredne Komore Republike Srpske.

Grupa je ograničena na 20 učesnika, a moduli se sastoje od diskusije, kao i interaktivnog i na aktivnostima baziranog učenja. Obuku će obaviti LDK Consultants Engineers and Planners (www.ldk.gr), iskusna grčka konsultantska kompanija. Instruktori su konsultanti s tehničkim i konsultantskim iskustvom koji su identifikovali i upravljali mnogim projektima energetske efikasnosti u industriji, koristeći alate i tehnike koje će biti obuhvačene ovim kursom. Na kraju obuke učesnici će dobiti certifikat o završenoj obuci.

Ciljevi

Ova obuka je dio EBRD cilja stvaranja uspješnog tržišta savjetodavnih usluga iz oblasti energetske efikasnosti za mala i srednja preduzeća. Dovodeći najbolje međunarodne prakse u ovom području u Bosnu i Hercegovinu, ova obuka će pomoći polaznicima:

a) Da se upoznaju s najnaprednijim tehnologijama energetske efikasnosti u industrijskom sektoru
b) Da poboljšaju svoje vještine u oblasti tehno-ekonomske opravdanosti mjera energetske efikasnosti, u skladu s međunarodnim standardima
c) Da identifikuju najvažnija rješenja energetske efikasnosti za lokalne kompanije
d) Da primjenjuju efikasne alate za mjerenje i praćenje korištenja energije, s posebnim naglaskom na energetski pregled (audit)
e) Da bolje promoviraju konsultantskih usluge iz oblasti energetske efikasnosti
f) Prezentirati dostupne financijski instrumente za ulaganja u energetsku efikasnost specifične za sektor malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Kako se registrovati ?

Zainteresovani kandidati trebaju biti ili poslovni konsultanti sa inžinjerijskim iskustvom ili inžinjeri sa osnovnim znanjem iz oblasti energetske efikasnosti. Učesnici trebaju imati minimum pet godina iskustva u oblasti inženjering konsultantskih usluga i prijašnje iskustvo u radu na projektima energetske efikasnosti, te da su mogućnosti gore navedeno dokumentovati referencama. Posebno, učesnici trebaju imati neko osnovno iskustvo o slijedećem:

o Kotlovi i sistemi za grijanje
o Motori i pogoni, kompresori, pumpe i ventilacije
o Hlađenje

Obuka će se održati na lokalnom jeziku.

Troškovi obuke iznose 250 BAM.

Zainteresovani za registraciju su pozvani da dostave svoje kvalifikacije (CV) i kontakt informacije na: hardagas@ebrd.com ili nikolinad@komorars.ba.

Za više informacija molimo Vas da kontaktirate EBRD Small Business Support Bosna i Hercegovina Sanja Hardaga na broj 033 257 919 ili Privrednu komoru Republike Srpske Nikolina Dorontić na 051 222 990

Krajnji rok za aplikacije je 25.oktobar 2015.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply