Otvorena prva elektrana na vodik u svijetu

Otvorena prva elektrana na vodik u svijetu

Elektrana na vodik industrijskih dimenzija, koje će prva u svijetu opskrbljivati električnom energijom više od 20.000 porodica, puštena je u pogon u mjestu Fusina pokraj Venecije. Sjedište prve elektrane na vodik izabrano je zbog blizine termoeletrane na ugalj I petrohemijskog kompleksa u Margheri, odakle so dobija sirovina za pokretanje eletrane, odnosno vodik. Elektrana ima snagu

Elektrana na vodik industrijskih dimenzija, koje će prva u svijetu opskrbljivati električnom energijom više od 20.000 porodica, puštena je u pogon u mjestu Fusina pokraj Venecije. Sjedište prve elektrane na vodik izabrano je zbog blizine termoeletrane na ugalj I petrohemijskog kompleksa u Margheri, odakle so dobija sirovina za pokretanje eletrane, odnosno vodik.

Elektrana ima snagu 16 MW i temelji se na kombiniranom ciklusu gdje se vodik upotrebljava kao pogonsko gorivo. Elektrana ne ispušta CO2, a samo u minimalnim količinama oksid dušika. Toplinska energija preko plinske turbine
pretvara se u električnu i razvija snagu od 12 MW. Dodatna četiri MW snage dobijaju se korištenjem ispušnih plinova iz postojeće termoelektrane sa pogonom na ugalj.

U gradnju pogona uloženo je 50 miliona eura,  a elektrana na vodik proizvodit će 60 miliona KW godišnje, čime može zadovoljiti potrošnju 20.000 domaćinstava. Za dobijanje sirovine pogon te elektrane upotrebljavat će se i 70.000 tona otpada prikupljenog u gradovina, koji proizvode 300.000 stanovnika. Umjesto uglja, naime, u obližnjoj elektrani upotrebljava se ispuštanje CO2 u zrak u količini od 60.000 tona godišnje.

”Riječ je o tehnološkom biseru, jedinstvenom na svijetu. Istina, ova tehnologija pet puta skuplja je od one koja se upotrebljava normalni pogon, ali moramo nastaviti ulagati u istraživanja”. Rekao je predsjednik Uprave
energetske kompanije Enel Fulvio Conti, koji je zajedno sa guvernerom regije Veneto Lucom Zaiom i gradonačelnikom Venecije Giorgiom Orsonijem pustio u pogon elektranu na vodik.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply