Ovo je najveća vjetroelektrana na svijetu

Ovo je najveća vjetroelektrana na svijetu

U blizini mjesta Roscoe, u Teksasu u SAD-u, na prostoru koji je nekad bio namijenjen uzgoju pamuka, njemačka energetska skupina E.ON, odnosno njena firma-kćerka u SAD-u E.ON Climate and Renewables (EC&R) izgradila je i pustila u pogon najveću vjetroelektranu na svijetu VE Roscoe. Gradnja vjetroelektrane završena je 2009. godine, a odvijala se u 4 koraka.

U blizini mjesta Roscoe, u Teksasu u SAD-u, na prostoru koji je nekad bio namijenjen uzgoju pamuka, njemačka energetska skupina E.ON, odnosno njena firma-kćerka u SAD-u E.ON Climate and Renewables (EC&R) izgradila je i pustila u pogon najveću vjetroelektranu na svijetu VE Roscoe.

Gradnja vjetroelektrane završena je 2009. godine, a odvijala se u 4 koraka. Prvi i drugi korak završeni su 2008. godine postavljanjem 209 vjetroagregata firme Mitsubishi od kojih je svaki imao snagu 1 MW i 55 Siemensovih vjetroagregata snage 2.3 MW. Treći korak gradnje završen je sredinom 2009. i sastojao se od 166 GE vjetroagregata snage 1.5 MW. Posljednji četvrti korak, završen je iste godine, a sastojao se od 197 vjetroagregata tvrtke Mitsubishi, snage 1 MW.

Vjetroelektrana se sastoji od čak 627 vjetroagregata i ima ukupnu instalisanu snagu od 781.5 MW. Prostire na više od 400 km2, a njena izgradnja je koštala oko 1 milijardu dolara. Godišnje bi trebala uštedieti ispuštanje 370 000 tona CO2. Procjenjuje se da je energija koju vjetroelektrana Roscoe proizvede dovoljna za opskrbu 250 000 kućanstava, a neposrednu korist od njene izgradnje ostvaruje i lokalno stanovništvo. Farmeri na čijoj je zemlji vjetroelektrana sagrađena dobivaju dio zarade koja se kreće od 5 do 15 hiljada dolara godišnje.

Za SAD se može reći da efikasno koristi veliki prostor koji ima na raspolaganju za izgradnju vjetroelektrana, pa samim time efikasno koristi i energiju vjetra koja danas predstavlja jedan od najvažnijih izvora energije u toj zemlji. Procjenjuje se da se u SAD-u svake sedmice puste u pogon 2 nove vjetroelektrane. Vodeća u izgradnji vjetroelektrana je savezna država Teksas, koja ima najbolji vjetropotencijal u SAD-u, gdje se nalazi u ovom trenutku najveća vjetroelektrana na svijetu i gdje se bilježi stalni rast novih vjetroelektrana.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu