Pametna mreža S.A.D.-a koštati će milijarde, a uštediti trilione

Pametna mreža S.A.D.-a koštati će milijarde, a uštediti trilione

Planirana modernizacija američke nacionalne elektroenergetske mreže koštati će 476 milijardi dolara kroz slijedećih 20 godina, ali će i tokom vremena pružiti potrošačima uštedu od oko 2 triliona dolara, tvrde industrijski stručnjaci. Takozvani “žSmart Grid” uštediti će energiju, smanjiti troškove i povećati pouzdanost isporuke električne energije od dobavljača do potrošača korištenjem dvosmjerne komunikacije koja ima mogućnost kontrolirati kućanske aparate,

Planirana modernizacija američke nacionalne elektroenergetske mreže koštati će 476 milijardi dolara kroz slijedećih 20 godina, ali će i tokom vremena pružiti potrošačima uštedu od oko 2 triliona dolara, tvrde industrijski stručnjaci.

Takozvani “žSmart Grid” uštediti će energiju, smanjiti troškove i povećati pouzdanost isporuke električne energije od dobavljača do potrošača korištenjem dvosmjerne komunikacije koja ima mogućnost kontrolirati kućanske aparate, punjenje električnih vozila i protok električne energije od obnovljivih izvora do domova potrošača.

Matt Wakefield, voditelj programa smart mreže u Elektroenergetskom istraživačkom institutu (EPRI), izjavio je da je implementacija smart mreže dugotrajni proces.

Kako se nova tehnologija razvija i postaje sve jeftinija, koristi se  kako bi se pronašao najefikasniji način zadovoljavanja ponude i potražnje.

Da bi elektroenergetski sistem budućnosti postao stvarnost, EPRI smatra da elektroenergetske kompanije moraju uložiti između 17 i 24 milijardi dolara godišnje tokom slijedeća dva desetljeća. Većina tih troškova prenijeti će se na potrošače.

Clark Gellings, član EPRI-a, smatra da se mora educirati potrošače elektroenergetskog sistema o poboljšanjima mreže koja će rezultirati smanjenjem troškova, čak i ako se ne vidi neposredno smanjenje u računima.

EPRI procjenjuje da će do 2050. godine prosječni račun za električnu energiju porasti za oko 50% ukoliko smart mreža bude u funkciji, no ukoliko ne bude, računi bi mogli porasti i do gotovo 400%.

Neke od najvećih tehnoloških kompanija u svijetu, među kojima su i International Business Machines, General Electric, ABB, Siemens, Google, Toshiba, Cisco, te Microsoft, međusobno konkuriraju u ostvarivanju infrastrukture smart mreže. Prošle sedmice, japanska multinacionalna kompanija Toshiba pristala je, za 2,3 milijarde dolara kupiti švicarsku kompaniju za smart mrežu Landis+Gyr.

Susret ponude i potražnje

Velike tehnološke kompanije žele proizvesti uređaje i programske pakete potrebne da bi proizvodna postrojenja mogla komunicirati sa opremom koja koristi električnu energiju.

Osim velikih tehnoloških kompanija i druge razne kompanije vezane za energiju, obnovljive izvore, kućanske aparate i auto industriju mogu koristiti smart mrežu za interakciju sa svojim potrošačima.

Trgovci energijom, kao što su NRG i Consolidated Edison’s ConEdison Solutions, mogu koristiti smart mrežu za ostvarivanje što bolje ponude i drugih usluga.

Proizvođači kućanskih aparata, kao što su Whirlpool i Haier Electronics, mogu prodavati efikasnije aparate, a proizvođači automobila, kao što su Ford Motor i General Motors, mogu koristiti smart mrežu za napajanje svojih električnih automobila.

Sadašnja elektroenergetska mreža nije dizajnirana da zadovolji potrebe restrukturiranja elektroenergetskog tržišta, sve veće zahtjeve digitalnog društva, ili povećano korištenje obnovljivih izvora energije.

Mreža se danas prvenstveno sastoji od elektrana na ugljen, nuklearnih i plinskih elektrana, koje su visokonaponskom mrežom povezane na lokalne distribucijske mreže. Energetski tok uglavnom ide od elektrane do potrošača.

Obnovljivi u porastu

Smart mreža i dalje će dijelom ovisiti o nuklearnim i fosilnim elektranama, no uključuje i značajnu količinu pohrane energije i proizvodnih objekata obnovljivih izvora energije.

Nije iznenađujuće da glavne tehnološke kompanije kao što su General Electric, Siemens, i Toshiba također dominiraju prostorom obnovljivih izvora. No postoje i mnoge druge kompanije na području energije vjetra i sunca, kao što su FirstSolar, Sharp i Vestas Wind, koje mogu imati koristi od smart mreže. Potrošači žele pouzdanu i jeftinu energiju, no sve više žele i čistu energiju.

Predsjednik Barack Obama je u svojoj poruci u januaru postavio cilj od 80% čiste energije do 2035. godine, i iako je u svoj cilj uključio nuklearnu energiju i čistije termoelektrane na ugljen, još uvijek ima dovoljno prostora za više obnovljivih izvora.

Sjedinjene Države dobivaju oko 46% svoje energije iz ugljena, 21% iz prirodnog plina, te 20% iz nuklearne energije. Prema podacima savezne vlade, obnovljivi izvori, kao što su vjetar i sunce, čine manje od 5% ukupne potrošnje.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu