Pearl River Tower

Pearl River Tower je i oficijelno najenergetski efikasnija visoka zgrada na svijetu. Nalazi se u kineskom gradu Guangzhou i predviđeno je da bude završena do kraja ove godine. Veliki broj inovativnih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti za zgradarstvo, energetski neutralna zgrada koja sama proizvodi svoju energiju i niz drugih inovacija su osnovne značajke Pearl River

Pearl River Tower je i oficijelno najenergetski efikasnija visoka zgrada na svijetu. Nalazi se u kineskom gradu Guangzhou i predviđeno je da bude završena do kraja ove godine.

Veliki broj inovativnih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti za zgradarstvo, energetski neutralna zgrada koja sama proizvodi svoju energiju i niz drugih inovacija su osnovne značajke Pearl River Tower-a.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu