PLATFORMA ZA NISKO-KARBONSKI URBANI RAZVOJ KANTONA SARAJEVO

PLATFORMA ZA NISKO-KARBONSKI URBANI RAZVOJ KANTONA SARAJEVO

Poštovani, zadovoljstvo nam je pozvati vas na Platformu za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo. Učešće je besplatno, a da bi ste bili učesnik ovog jedinstvenog događaja, potrebno je samo popuniti prijavnu formu dastupnu na linku https://forms.gle/YRRhcBVTR3CPtVke8 . Vidimo se 25.04.2019. godine!

Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo doprinosi:

Jačanju kapaciteta lokalnih vlasti (općina i kantonalnih minstarstava) za održivo planiranje urbanog razvoja Kantona Sarajevo u skladu sa EU direktivama i ciljevima Programa Održivog razvoja Ujedinjenih Nacija

Prenosu EU i svjetskih praksi urbanog razvoja na Kanton Sarajevo

Integraciji koncepta pametnog grada i pametne zajednice u razvojne planove Kantona Sarajevo

Kreiranju mehanizma finansiranja za nisko-karbonske razvojne projekte koji će povećati angažman malih i srednjih preduzeća u ovom polju kao i kapacitete lokalnih zajednica

Ostvarenju investicija u održivi razvoj transporta, upravljanja energijom i otpadom koje imaju potencijal za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 2.000 tona CO2 na godišnjem nivou

Kreiranju okruženja za provođenje okolišnih i politika energetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo

Kreiranju legislativnog okvira za harmonizaciju okolinskog tržišta u Kantonu Sarajevo

Prijavite se putem linka: https://forms.gle/YRRhcBVTR3CPtVke8

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu