Plin, a ne OIE, glavni razlog poskupljenja u Velikoj Britaniji

Plin, a ne OIE, glavni razlog poskupljenja u Velikoj Britaniji

Istraživanje provedeno od strane Britanskog odbora za klimatske promjene pokazuje kako su rastuće cijene plina glavni uzrok rasta cijena energije za kućanstva sa čak 64% udjela u novim cijenama, dok na OIE otpada tek 6,5% od ukupnog rasta cijena. Prosječno kućanstvo koje koristi plin i električnu energiju u 2004. je za energiju plaćalo 604 funti godišnje, dok

Istraživanje provedeno od strane Britanskog odbora za klimatske promjene pokazuje kako su rastuće cijene plina glavni uzrok rasta cijena energije za kućanstva sa čak 64% udjela u novim cijenama, dok na OIE otpada tek 6,5% od ukupnog rasta cijena.

Prosječno kućanstvo koje koristi plin i električnu energiju u 2004. je za energiju plaćalo 604 funti godišnje, dok je za istu potrošnju 2010. plaćalo 1060 funte, što je porast od 75%. Unutar ovog porasta cijena samo 30 funti ili 6.5% odlazi na poticaje OIE, dok čak 290 funti odlazi na povećane troškove plina i njegovih dobavljača. 

Dr. Gordon Edge, ravnatelj politika RenewableUK-a, izjavio je: “Ova važna analiza Odbora za klimatske promjene potvrđuje pretjerani uticaj oslanjanja na fosilna goriva u našem korištenju energije, te ukazuje na potrebu za preusmjeravanjem ka resursima koji manje ovise o ograničenim resursima”.

Odbor smatra da će ulaganje u proizvodnju niske razine ugljika, uključujući obnovljive izvore energije i nuklearnu energiju, povećati računa za 100 funti do 2020., što je daleko manje od trenutnih tvrdnji kritičara obnovljivih izvora energije. 

“Niko ne tvrdi da će podrška obnovljivim izvorima energije do njihove pune konkurentnosti na tržištu biti slobodna, no trošak nedjelovanja biti će daleko viši. Tokom posljednjeg desetljeća, porast cijena fosilnih goriva podigao je cijenu računa za energiju više nego što se to očekuje od porasta cijena uz okovanih poticajima za ulaganja u energiju niske razine ugljika. No, u ovom slučaju dodatnih 100 funti donijeti će stabilne cijene, rast britanske industrije i smanjenje ovisnosti o uvozu, te smatram da se radi o odličnom ulaganju koje će sigurno opravdati svoju vrijednost”, zaključuje dr. Edge.


Izvor: croenergo.eu

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu