Poboljšanje životnog standarda stanovnika BiH putem energetske efikasnosti

Poboljšanje životnog standarda stanovnika BiH putem energetske efikasnosti

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA 9. i 10. septembra bila je domaćin okruglog stola o poboljšanju energetske efikasnosti u zgradarstvu, organiziranog u okviru projekta “Bosanska inteligentna kuća”. Na ovom skupu prezentirana su iskustva italijanske regije Fruili Venezia Guilia u poboljšanju energetskih karakteristika u zgradarstvu, kao i primjeri   iz drugih krajeva svijeta. Sudionici  okruglog stola imali su priliku

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA 9. i 10. septembra bila je domaćin okruglog stola o poboljšanju energetske efikasnosti u zgradarstvu, organiziranog u okviru projekta “Bosanska inteligentna kuća”.

Na ovom skupu prezentirana su iskustva italijanske regije Fruili Venezia Guilia u poboljšanju energetskih karakteristika u zgradarstvu, kao i primjeri   iz drugih krajeva svijeta. Sudionici  okruglog stola imali su priliku komparirati zahtjeve i procese u vezi s  energetskim certificiranjem zgrada u BiH i Italiji, te upoznati  načine pomoću kojih se životni standard stanovnika BiH može poboljšati  zahvaljujući energetskoj efikasnosti. Takođe, razgovaralo se o provjeri energetske efikasnosti u javnim zgradama u BiH i njihovom energetskom certificiranju, što je ujedno i jedna od projektnih aktivnosti koja treba biti realizirana u skorije vrijeme.

Na kraju ovog dvodnevnog skupa  definirane  su mjere kojima bi trebalo da se djeluje u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u različitim vrstama objekata  (indidvidualni objekti i objekti kolektivnog stanovanja, poslovni objekti, javni objekti i javne površine). Prepoznate su neophodne aktivnosti  koje treba poduzeti , kao i  vrijeme realizacije i rizici koji bi se mogli pojaviti tokom poduzimanja definiranih mjera.

Izlagači na okruglom stolu bili su predstavnici Provincije Goricija, Konzorcija Univerziteta Goricija, italijanske organizacije za održivo urbanističko planiranje Kallipolis, Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i Arhitektonskog fakulteta Sarajevo, koji su ujedno i partneri SERDA-e u realizaciji projekta “Bosanska inteligentna kuća”. Okruglom stolu prisustvovali su uposlenici općina Kantona Sarajevo , kao i organizacija koje se bave energetskom efikasnošću u BiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu