Počela edukacija o upravljanju otpadom za državne službenike BiH

Počela edukacija o upravljanju otpadom za državne službenike BiH

Početna radionica Programa izgradnje kapaciteta za dugoročnu održivost u sektoru upravljanja čvrstim otpadom u BiH održana je u Sarajevu, uz prisustvo ministarke zaštite životne sredine i turizma Federacije Bosne i Hercegovine Edite Đapo.

Preuzeto sa: Balkan Green Energy News

Predstavnici komunalnih preduzeća i nadležnih institucija za životnu sredinu u BiH započeli su edukaciju o načinima za bolje upravljanje otpadom radi efikasnijeg vođenja regionalnih deponija, da bi u što većem procentu otpad postao resurs, navodi se u saopštenju Vlade FBiH. Početna radionica održana je istovremeno i u Banjaluci.

“Prema federalnoj Strategiji upravljanja otpadom predviđena je izgradnja deset deponija, od čega su samo četiri izgrađene. Pri tome smo primetili da je potrebno tehnički unaprediti kapacitete i nadležno osoblje obučiti kako da vodi i upravlja regionalnim deponijama, koje ne služe samo za odlaganje, jer se otpad mora razdvajati, reciklirati i slično” kazala je Đapo.

Šef Odseka za zaštitu okoliša u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Senad Oprašić ukazao je da je došlo do poboljšanja u upravljanju otpadom u BiH, navodeći da je taj proces spor jer zahteva veća finansijska sredstva. Zato je izrazio zahvalnost Svetskoj banci, kao i švedskoj ambasadi u BiH i Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj.

U pružanju tehničke pomoći za zbrinjavanje otpada švedski doprinos iznosi dva miliona evra. Radionicu je organizovala Svetska banka uz podršku Ambasade Švedske u BiH i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a pod pokroviteljstvom federalnog Ministarstva zaštite životne sredine i turizma.

Bosna i Hercegovina je najniže rangirana zemlja po količini recikliranog komunalnog otpada u regionu po podacima za 2014. godinu, prema studiji Evropske agencije za životnu sredinu (EEA).

 

Preuzeto sa: http://balkangreenenergynews.com/rs/pocela-edukacija-upravljanju-otpadom-za-drzavne-sluzbenike-bih/

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply