Počela izgradnja sistema za odsumporavanje u RiTE Ugljevik – Projekat vrijedan 79 mil EUR produžava vijek termoelektrane za 20 godina

Počela izgradnja sistema za odsumporavanje u RiTE Ugljevik – Projekat vrijedan 79 mil EUR produžava vijek termoelektrane za 20 godina

U Termoelektrani Ugljevik počeli su radovi na prvom postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova u BiH. Riječ je o kapitalnom projektu vrijednom 79,4 mil EUR, koji se finansira iz kredita Vlade Japana, prenosi Indikator.

Projekat će omogućiti rad ovog elektroenergestkog giganta, uz ispunjenje evropskih direktiva o emisiji štetnih gasova. Radove izvodi japanski konzorcij Mitsubishi Hitachi Power System, a trebalo bi da budu završeni u roku od 30 mjeseci, izvještava RTRS.

Na ovaj način biće smanjena emisija štetnih gasova, prije svega sumpor-dioksida, a vijek Termoelektrane produžen za najmanje 20 godina.

Direktor RiTE Ugljevik Đorđe Popović istakao je da je značajno što RiTE nastavlja rad i što će na kraju ovog procesa imati postrojenje koje će omogućiti da se nivo emisije sumpordioksida svede na takvu mjeru koja će biti aposlutno bezopasna.

Kazija Ogava, ambasador Јapana u BIH, rekao je da je poznato da je te Ugljevik jedan od najvećih polutanata, tako da je cilj ovih aktivnosti da se umanji zagađenje i unaprijedi životna sredina, odnosno život stanovništva.

Za projekat odsumporavanja dimnih gasova Јapanska agencija za međunarodnu saradnju potpisala je 2009. godine ugovor sa BiH, kojim je odobren zajam od 200 mil KM sa rokom vraćanja od 30 godina i kamatnom stopom 0,55% godišnje. Ovim se, osim zaštite čovjekove okoline, ispunjavaju i ekološki standarda potrebni za ulazak BiH u EU.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply