Počinju pripreme za izgradnju mini hidroelektrane na rijeci Spreči

Počinju pripreme za izgradnju mini hidroelektrane na rijeci Spreči

Na rijeci Spreči, oko 1.000 metara uzvodno od mosta na putu Petrovo – Orahovica, do kraja novembra 2017. godine, biće izgrađena mini hidroelektrana Spreča. Ovo je rečeno 1. decembra na sastanku načelnika Opštine Petrovo i predstavnika privrednog društva EEH Hidroenergija Gračanica, navodi se na sajtu opštine.

– Aktivnosti na izgradnji mini hidroelektrane započeli smo prije šest godina i nakon brojnih procedura u novembru ove godine dobili smo Rješenje o odobrenju za gradnju. Time su se stekli uslovi za izvođenje građevinskih radova, a firme Geokonika Doboj je na terenu već počela iskolčenje rijeke Spreče – istakao je direktor EEH Hidroenergija Edin Osmanović.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu slijede radovi na čišćenju i uređenju riječnog korita u dužini od oko 2.500 metara, a potom i izgradnja objekta mini hidroelektrane. Takođe, na obje obale rijeke uzvodno od pomenutog mosta, biće napravljeni pristupni putevi, radiće se “zatezanje” obala, a jedan dio biće učvršćen i kamenom podzidom.

– Sve što budemo radili na uređenju desne radićemo i na lijevoj obali rijeke, osim u dijelu ušća Jadrine u Spreču, gdje je minsko polje. Međutim, čim se navedeni lokalitet očisti od mina naknadno ćemo izvršiti i uređenje tog dijela. Takođe, spremni smo da učestvujemo u finansiranju sanacije mosta na rijeci Spreči, u iznosu od 50% neophodnih sredstava, što prema predračunskoj vrijednosti radova iznosi oko 50.000 maraka – naglasio je Osmanović.

Načelnik Opštine Petrovo Ozren Petković istakao je da će ova opština, kao i opština Gračanica, od ovog projekta imati višestruku korist.

– Riječno korito će biti očišćeno i uređeno u dužini od 2,5 kilometra, što će spriječiti plavljenje okolnog zemljišta. Umjesto sadašnjih zaraslih i zapuštenih obala imaćemo uređene obale a povrh svega budžet opštine će imati redovan godišnji prihod na ime koncesione naknade – istakao je Petković.

U proceduru dobijanja neophodnih rješenja i dozvola za gradnju mini hidroelektrane bile su uključene nadležne institucije i Republike Srpske i Federacije BiH, kao i opštine Petrovo i Gračanica.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply