Pogledajte prvu hrvatsku solarnu punionicu električnih vozila u Hrvatskoj

Pogledajte prvu hrvatsku solarnu punionicu električnih vozila u Hrvatskoj

Prva solarna punionica električnih vozila u Hrvatskoj otvorena je danas u Solarnom edukacijskom centru u Zadru. Riječ je o samostalnom projektu Strukovne škole “Vice Vlatkovića”, projekat koji je ocijenjen dobrim primjerom promovisanja “zelene ekonomije”. Jučer na otvorenju Solarno edukacijskog centra i Info-centra za energetsku efikasnost načelnica Odjela za racionalno upravljanje energijom Fonda za zaštitu okoliša Irena Dubravec

Prva solarna punionica električnih vozila u Hrvatskoj otvorena je danas u Solarnom edukacijskom centru u Zadru.

Riječ je o samostalnom projektu Strukovne škole “Vice Vlatkovića”, projekat koji je ocijenjen dobrim primjerom
promovisanja “zelene ekonomije”.

Jučer na otvorenju Solarno edukacijskog centra i Info-centra za energetsku efikasnost načelnica Odjela za racionalno
upravljanje energijom Fonda za zaštitu okoliša Irena Dubravec kako Hrvatska posljednjih godina postiže jako dobre rezultate u uštedi energije i postizanju konačnog cilja: 20-20-20, odnosno 20 posto uštede, 20 posto obnovljivih izvora i 20 posto smanjenja izvora stakleničkih plinova.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu