Pokrenuta akcija “˜Slobodno kretanje električne energije”™ u EU

Pokrenuta akcija “˜Slobodno kretanje električne energije”™ u EU

Pokrenuta je web stranica “˜Slobodno kretanje električne energije”™ zajedno sa Facebook stranicom, a čiji je cilj svratiti pozornost Europske unije da je potrebno što hitnije omogućiti slobodu kretanja električne energije na njenom teritoriju. Sam pokret koordiniraju EWEA, Europacable i EURELECTRIC u partnerstvu sa AEBIOM, Business Europe, E3G, European Climate Foundation, European Copper Institute, EGEC, EPIA, EREC,

Pokrenuta je web stranica “˜Slobodno kretanje električne energije”™ zajedno sa Facebook stranicom, a čiji je cilj svratiti pozornost Europske unije da je potrebno što hitnije omogućiti slobodu kretanja električne energije na njenom teritoriju.

Sam pokret koordiniraju EWEA, Europacable i EURELECTRIC u partnerstvu sa AEBIOM, Business Europe, E3G, European Climate Foundation,
European Copper Institute, EGEC, EPIA, EREC, GWEC i drugim partnerima.

Poruka akcije je da Europa 25 godina nakon prvog zakona treba veću slobodu kretanja električne energije, jedinstveno interno tržište električne energije i novu infrastrukturu koja će to omogućiti. Jedinstveno tržište bi povećalo kompetitivnost i sigurnost opskrbe, a i lakše bi uključilo puno
više obnovljivih izvora energije, te bi pomoglo u dostizanju klimatskih ciljeva.

Web stranica je zamišljena kao platform za sve koji podržavaju ovu novu inicijativu, a središte stranice je izjava koja objašnjava zašto je povezanost i slobodno kretanje električne energije potrebno, te šta treba napraviti da se taj cilj postigne.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply