Pola miliona KM za projekte EE u Zeničko-dobojskom kantonu

Pola miliona KM za projekte EE u Zeničko-dobojskom kantonu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je skoro pola miliona KM za projekte energetske efikasnosti.

Ova sredstva biće iskorišćena za povećanje energetske efikasnosti u školskim objektima i to u tri faze.

U okviru prve faze izdvojeno je skoro 50 hiljada KM za energetsku sanaciju osnovnih škola u Zavidovićima, Maglaju, Visokom, Žepču i Kaknju, kao i za srednju školu u Zavidovićima.

Za drugu fazu je izdvojeno 400 hiljada KM za pet škola u Žepču, Zavidovićima, Brezi, Visokom i Zenici, a u trećoj fazi biće izdvojeno još 50 hiljada KM za sanaciju ovih objekata.

Na konkurs za povećanje energetske efikasnosti pristiglo je ukupno 19 prijava.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply