Poljski grad proizvodi 100% električne energije iz OIE

Poljski grad proizvodi 100% električne energije iz OIE

Poljski grad Kiselice je ove godine od Europske komisije dobio nagradu ManagEnergy Award 2014 u kategoriji samoodrživih gradova pošto 100% električne energije dobiva iz obnovljivih izvora energije. Ovaj rezultat je još impresivniji ako se zna da 90% električne energije u Poljskoj dolazi iz termoelektrana na ugalj. Grad Kiselice sada ima dvije vjetroelektrane koje ukupno imaju 48 vjetroagregata i

Poljski grad Kiselice je ove godine od Europske komisije dobio nagradu ManagEnergy Award 2014 u kategoriji samoodrživih gradova pošto 100% električne energije dobiva iz obnovljivih izvora energije.

Ovaj rezultat je još impresivniji ako se zna da 90% električne energije u Poljskoj dolazi iz termoelektrana na ugalj. Grad Kiselice sada ima dvije vjetroelektrane koje ukupno imaju 48 vjetroagregata i instaliranu snagu od 82 MW.

U gradu je također izgrađeno centralno grijanje preko biomase sa kotlom snage 6 MW koji koristi slamu, a koja pokriva 85% potreba kućanstava za toplotnom energijom. U decembru prošle godine je grad izgradio i prvu bioplinsku elektranu koje proizvodi 1 MW toplotne snage i 1 MW električne energije.

Kiselice imaju oko 2.300 stanovnika, a cijeli projekat energetske neovisnosti im je napravljen da se najbolje iskoriste lokalni kapaciteti. Farmeri na čijoj zemlji se nalaze vjetroagregati za svaki vjetroagregat godišnje dobijaju 5.000 eura. Višak slame koje se inače baca se kupuje od lokalnih farmera, te služi kao gorivo za grijanje na biomasu.

Kod Kiselica se trenutačno gradi i treća vjetroelektrana snage 24 MW, a ove godine se planira izdati tender za fotonaponske panele za prvu solarnu elektranu u regiji. Osim toga će svaka javna zgrada instalirati fotonaponske panele snage 10 kW. S ovime se vidi da je regija na dobrom putu prema svojim ciljevima energetske neovisnosti, te poticanju i stranih investicija u izgradnju vjetroelektrana.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu