Potencijal projekata u vlasništvu građana Europske unije

Potencijal projekata u vlasništvu građana Europske unije

Prema najnovijem istraživanju koje je provela nizozemska firma CE Delft, 264 miliona građana Europske unije moglo bi proizvoditi 45% energetskih potreba do 2050. godine. Istraživanje su naručile Europska federacija za obnovljivu energiju, Friends of the Earth Europe, Greenpeace i Europska federacija zadruga za obnovljivu energiju.

Uz sve veći udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji uloga potrošača kao aktivnih sudionika u elektroenergetskom sustavu u obliku proizvođača energije i/ili osiguravatelja skladišnih kapaciteta svakako će se povećati. U istraživanju se predviđa da će zakonodavne prepreke koje trenutno postoje s vremenom nestati, dok će paralelno s time međunarodne elektroenergetske mreže, distribucija energije i sama elektroenergetska tržišta bilježiti konstantan razvoj, a rast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije postaje neupitan. Dakako, realizacija svih ovih potencijala zahtijeva značajne zakonodavne promjene i ulaganja.

U samom istraživanju potencijali proizvođači energije podijeljeni su na: kućanstva koja samostalno proizvode energiju, kućanstva koja zajedno proizvode energiju a okupljena su unutar određene organizacije kao što je zadruga ili udruženje, javne ustanove (uključujući javne građevine, škole, bolnice, državne objekte) i male tvrtke koje uključuju do 50 zaposlenika. Svi navedeni objekti u istraživanju su sagledani kroz potencijale kapaciteta, proizvodnje, fleksibilnosti (uključujući mogućnost skladištenja energije), te ukupnog broja potrošača i proizvođača koje pojedini objekt predstavlja. Dodatno je važno napomenuti kako je kao osnova istraživanja preuzet Greenpeace Energy [R]evolution scenarij, čija je jedna od glavnih karakteristika pretpostavka da će isporuka energije do 2050. godine biti 100% održiva.

energy-citizens_1
Krajnji rezultat ovog istraživanja su vrlo opsežne Excel tablice iz kojih je moguće vidjeti niz pretpostavki do 2050. godine. Tako se, procjenjuje da će 2050. godine 115 miliona kućanstava Europske unije imati električna vozila, 70 miliona će imati pametne električne bojlere, 60 miliona će na krovovima imati fotonaponske sisteme, dok će 42 miliona kućanstava imati neki oblik sustava za skladištenje električne energije.

energy-citizens_2

Prema istraživanju, oko polovina kućanstava (113 miliona) proizvoditi će električnu energiju samostalno ili kroz određeni zadružni oblik, dok bi oko 161 milion kućanstava mogao osigurati neki oblik usluga skladištenja energije kao što su električna vozila, pametni električni bojleri ili baterije. Veliki udio takvih kućanstava mogao bi sudjelovati i u samoj proizvodnji električne energije.

energy-citizens_3

Pretpostavlja se da će do 2050. godine broj malih firmi koji sudjeluje u proizvodnji električne energije iznositi 5 do 6 miliona, dok će javnih ustanova biti oko 400 000. Također, oko 83% kućanstava (oko 187 miliona) moglo bi postati aktivnim sudionicima.
energy-citizens_4

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply