Potencijali za energetske zadruge u Bosni i Hercegovini

Potencijali za energetske zadruge u Bosni i Hercegovini

Pojam zadrugarstva u BiH je odavno poznat. Zadruge na prostoru BiH su djelovale u prošlosti u punom jeku, te su do dan danas ostale kao spona između poduzetnika, tržišta i krajnjih kupaca. Najčešće su to bile zemljoradničke, poljoprivredne i druge zadruge koje su okupljale mnoštvo članova sa zajedničkim ciljevima.

U BiH je registrovano oko 800 zadruga, od kojih 100 aktivno djeluje, a od toga 50% bilježi pozitivno poslovanje svake godine. Razlozi zbog kojih zadruge ne djeluju kao u prošlosti su mnogobrojni, od samog otkupa pojedinih sirovina, preko njihovog plasmana, nekonkurentnosti domaće proizvodnje, nedostatka adekvatnih poticaja, pa do nemogućnosti plasmana na EU tržište. I pored toga, zadrugarstvo je i dalje aktuelno i zaokret u samom interesu udruživanja proizlazi iz zahtjeva tržišta.

Kako je pojam zadrugarstva na ovim prostorima već itekako poznat, prije svega u gore navedenim oblastima, ovaj vid pravnog lica pruža mnoge mogućnosti za djelovanje u drugim oblastima kao što je energetika. Tu se prije svega misli na plasman sirovine, koja može biti u vidu otpada ili sekundarne prerade, u zadrugu koja će organizovano pristupiti njenom procesuiranju. Procesuiranje ovisi o mogućnostima zadruge u smislu grube prerade, proizvodnje sekundarne sirove, robe na tržištu (npr. drvna sječka, pelet, briket, gnojivo, itd.), te u krajnjoj liniji energije. Ukoliko se zadruga bavi ovim poslovima ona je na putu da postane energetska zadruga.

Potencijal za osnivanje i djelovanje energetskih zadruge u BiH je značajan. Tu se prije svega misli na sektore drvne industrije, prehrambene, poljoprivredne, itd. Drvna industrija je jedna od najznačajnijih u BiH, kako u plasiranju sirovog materijala, tako i u proizvodnju finalnog proizvoda – namještaja. Potencijali za energetske zadruge u ovoj branši ogledaju se u procesuiranju drvnog otpada za daljnju upotrebu u vidu drvne sječke, prerade i dobijanja peleta, briketa, itd. Kao vrhunac te djelatnosti predstavljalo bi proizvodnju energije (toplotne i električne) za vlastite potrebe, ali i plasiranje u mrežu, te ostvarivanje dodatnih koristi od prodaje energije. Na taj način, energetska zadruga omogućila bi svojim članovima veću konkurentnosti, razvoj novih djelatnosti, te u krajnjoj liniji zapošljavanje dodatne domaće radne snage.

S obzirom da drvna industrija predstavlja značajan potencijal u BiH, regije istočne i srednje Bosne, romanijska i kupreška regija, samo su neke od područja BiH sa značajnim potencijalom za djelovanje kroz energetske zadruge.

Pored toga, poljoprivredne regije predstavljaju ogroman potencijal za združivanje, zbrinjavanjem otpada na jedno mjesto, te daljnje procesuiranje. Udruživanje farmera u energetsku zadruge u proizvodnju energije iz biogasa npr. omogućilo bi farmerima efikasniju i konkurentniju proizvodnju krajnjih proizvoda. Regija Semberije je jedna od najpogodnijih za tako nešto u BiH, kao i ona područja sa uzgojem stoke u većem ili manjem obimu.

Ključne barijere za razvoj energetskih zadruge su nedostatak političke volje da podrži ovakve projekte i mogući otpor javnosti. Međutim, energetske zadruge mogu udruživanjem većeg broja ljudi iz svih slojeva društva uticati na značajno ublažavanje ili čak eliminisanje ovih barijera. Prvi korak koji je potrebno uraditi jeste afirmacija ključnih zainteresiranih strana na području jedne lokalne zajednice (građani, investitori, zemljoposjednici, farmeri i dr.), te identifikacija potencijala i tehnologije koja bi bila korištena. Dodatna pozitivna okolnost jeste prisutnost međunarodnih razvojnih organizacija koje podržavaju ovakve inicijative i spremne su čak finansijski podržati određene aktivnosti (javne diskusije, studije izvodljivosti, modeli ugovora, osnivanje zadruge i sl.). Dakle, ključni korak u formiranju energetske zadruge jeste udruživanje aktera na lokalnom nivou i formiranje zajedničkog cilja.

Ova objava je dio projekta “Energetske zadruge – zajednička incijativa za rješenje problema otpada sa farmi u Zeničko-Dobojskom kantonu” koji se implementira uz podršku Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona. Projekt ima za cilj da promoviše okolišno održivo ponašanje, razvije svijest i ojača ekološku kulturu građana kroz informisanje i poticanje na udruživanje i formiranje energetskih zadruga kroz koje će se zajedničkom incijativom vršiti ponovna upotreba otpada i omogućiti korištenje alternativnog izvora energije na farmama koristeći biogasna postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša u ruralnim područjima Zeničko-Dobojskog kantona.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu