Poticaji EU za energetsku efikasnost i solarne sisteme na otoku Hvaru

Poticaji EU za energetsku efikasnost i solarne sisteme na otoku Hvaru

Uz švicarski gradić Cernier, austrijski Hartberg, finsku Lapuu i slovenski Preddvor u projekat Solution u sklopu inicijative Europske komisije pod nazivom Concerto III uključen je i hrvatski najsunčaniji otok Hvar. Te su zajednice odabrane kao tipičan primjer zajednica širom Europe koje uključuju i stambene objekte, industriju, hotele, trgovine i infrastrukturu za odmor, a sve su pokazale predanost i

Uz švicarski gradić Cernier, austrijski Hartberg, finsku Lapuu i slovenski Preddvor u projekat Solution u sklopu inicijative Europske komisije pod nazivom Concerto III uključen je i hrvatski najsunčaniji otok Hvar.

Te su zajednice odabrane kao tipičan primjer zajednica širom Europe koje uključuju i stambene objekte, industriju, hotele, trgovine i infrastrukturu za odmor, a sve su pokazale predanost i želju za provođenjem održivog razvoja, uz određene barijere koje se uključivanjem u projekt Solution žele ukloniti.

Cilj projekta je dokazati da te zajednice kroz primjenu mjera energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i pohranu energije mogu postići samoodrživost u čitavom ciklusu proizvodnje i potrošnje električne i toplinske energije.

Kakvo  rješenje projekat Solution donosi za otok Hvar?

Cilj provedbe projekta Solution na otoku Hvaru jest pokazati da kroz ovaj projekat otok Hvar može do 2020. godine postići svima već dobro znanu kvotu od 20% pokrića potrošnje energije iz vlastitih održivih izvora. Glavni preduvjeti za postizanje tog cilja su provođenje mjera energetske efikasnosti na zgradama u privatnom i javnom vlasništvu. Također uz pretpostavku da će potrošnja energije u budućnosti rasti, za postizanje zadanog cilja predviđena je i šira primjena fotonaponskih postrojenja te ugradnja solarnih kolektorskih sistema te stvaranje osnove za primjenu biomase ili bioplina što bi trebao postati model po kojem bi i druge otočne zajednice mogle osigurati svoje energetsku ovisnost. Primjenom svih tih mjera trebalo bi se osigurati pokriće vršne potrošnje, a kako bi se to postiglo uz pomoć obnovljivih izvora energije predviđena je izgradnja postrojenja za pohranu energije uz pomoć komprimiranog zraka.

I konačno, magična riječ: poticaji!

Ove godine baš i nije bilo previše priče ni za koji oblik poticaja na razini lokalnih vlasti, u projektu Solution predviđena su sredstva za poticanje provođenja mjera termičke izolacije ovojnice zgrade (postavljanje izolacije), ugradnju efikasnijih sistema klimatizacije/grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode, ugradnju solarnih kolektora i fotonaponskih panela. Ono po čemu se ovaj naticaj razlikuje od ostalih dosadašnjih projekata poticanja jest da će tačan iznos odobrenih bespovratnih sredstava odrediti Europska komisija, a sve to na temelju prijave projekta koja mora sadržavati detaljan opis postojećeg stanja objekta, posebno što se tiče toplinske ovojnice objekta te planirane uštede prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane stručnih projektanata.

(Izvor: www.zelenaenergija.org)

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu