Potpisan ugovor o smanjenju potrošnje energije u javnim objektima

Potpisan ugovor o smanjenju potrošnje energije u javnim objektima

U Sarajevu je danas potpisan Ugovor o sufinansiranju programa i projekata iz oblasti energetske efikasnosti za 2017. godinu, u sklopu programa „Zeleni ekonomski razvoj 2014-2018“ između Razvojnog programa UN u BiH i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ugovor su potpisali rezidentna koordinatorica UN i predstavnica Razvojnog programa UN-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu i direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Fuad Čibukčić.

Ugovor vrijedan 1.070.750 konvertibilnih maraka odnosi se na nastavak aktivnosti u četvrtoj godini petogodišnjeg Programa “GED – Green Economic Development – Jačanje kapaciteta i smanjenje troškova energije u javnom sektoru FBiH povećanjem energetske efikasnosti, upravljanjem energijom i smanjenjem emisija u vazduh”. Ukupna dosadašnja vrijednost Ugovora iznosi 5.811.877 KM.

Cilj Projekta “Zeleni ekonomski razvoj” je bolji način upravljanja potrošnjom energije unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini (obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, općinskim i entitetsko/državnim institucijama itd).

To bi trebalo učiniti u skladu sa smjernicama Evropske unije, prema ugovoru energetske zajednice i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o potrošnji energije i energetskim uštedama, a u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti.

Trenutno, kako navode u UNDP-u, lokalne vlasti i nadležna ministarstva ne raspolažu dovoljnim ljudskim i finansijskim resursima za provođenje ovih aktivnosti. Država BiH troši oko 20% svog BDP-a na energiju, što je tri puta više nego u zemljama Evropske unije i SAD-a.

Iz budžeta se za tu svrhu izdvajaju značajna sredstva, što predstavlja veliki udio već neadekvatnog javnog proračuna. Ov eaktivnosti trebalo bi da pomognu da se smanji trošenje javnih sredstava na potrošnju energije i vode (povećanjem energetske efikasnosti i korištenjem obnovljivih izvora energije) i omogući povoljan ambijent za ulaganje u infrastrukturne mjere energetske efikasnosti, uz istovremeno stvaranje „zelenih radnih mjesta“.

U periodu od 2013. do kraja 2016. godine, u sklopu navedenog Programa, svi sufinansijeri (Fond, UNDP, SIDA, kantoni, opštine i krajnji korisnici) za ove namjene izdvojili su više od 23 miliona KM.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply